info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
5 st
Medellön
34 000 kr
AT-ranking
18
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 56 000
SPUR-inspekterad
Ja
Ljungby lasarett

Växel: 0372-585000

Fax: 0372-585415

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
18 Plats 18 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

18-21 månader. Du har möjlighet att välja 18 eller 21 månaders block. Väljer du ett längre AT-block har du utrymme för individuella önskemål om valbara placeringar på både Ljungby lasarett och Centrallasarettet i Växjö inom samtliga kliniker som har möjlighet att ta emot AT-läkare.

 

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

2 veckor varav 1 vecka akutmedicin.

Utbildning

Undervisning ca två timmar i veckan.

Forskning

Positiv grundinställning.

Jourer

Ja, med bakjour i huset.

Handledare

Ja, en personlig handledare vid varje placering samt en mentor med grupphandledning under hela blocket.

Studiepott

10 externa studiedagar

Ledighet inför AT-tenta

Eventuellt kvarvarande studiedagar kan utnyttjas till inläsning inför AT-tenta (max 5 dagar inkl. tentamensdag), men då ersätts endast frånvaron och inga resor, boende, traktamente, etc.

Deltagande i AT-stämma

Kostnaderna kan täckas via studiedagarna (4 kursdagar dras vid deltagande)

Möjlighet att fortsätta med ST

I mån av plats.

Bostad

Förmedlar kontakter. Goda möjligheter att finna boende.

Ersättning vid pendling

Motsvarande busskort om man är på vårdcentral utanför AT-orten.

Medflyttarservice

Ja

Barnomsorg

Relativt lätt att få dagisplats.

Annat

Ingångslönen är 33500kr/mån plus en individuellt förhandlad del.

Viss flexibilitet avseende AT-blockens innehåll och längd.
Du har möjlighet att välja 18 eller 21 månaders block. Väljer du ett längre block har du utrymme för individuella önskemål.

Kontakt

HR-specialist
Sofie Bång
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.