Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
36 300 kr
AT-ranking
44
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 40 000
Studiepott
20 000 kr
Lycksele lasarett

Växel: 0950-39000

 

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
44 Plats 44 (av 61)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård.

Ansökningskrav

Läkarutbildning

Introduktion

2 veckor, varav en vecka akut-traumautbildning

Utbildning

1 heldag per månad samt veckovis under kirurgi och medicinplacering. Primärvårdsseminarium i fjällmiljö inför primärvårdsplacering.

Jourer

Ja, tillsammans med ST-läkare.

Handledare

Huvudhandledare/studierektor samt en namngiven handledare per placering.

Ledighet inför AT-tenta

40 timmars inläsningstid.

Deltagande i AT-stämma

Kan väljas i samband med studiepott.

Möjlighet att fortsätta med ST

I viss mån.

Bostad

Relativt god bostadsmarknad i kommunen, samt viss tillgång till möblerade personalbostäder.

Ersättning vid pendling

Ja

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Ca tre månaders väntetid men plats garanteras alltid.

Annat

Ansökan görs via offentligajobb.se

Kontakt

Anna Mattsson, HR-partner
0950-391 48
Kontakt via e-post

Eva Vikberg Martinez, Studierektor
Växel: 0950-390 00
Kontakt via e-post