Basfakta

Tjänstgöringslängd
18-21
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
37 300 kr
AT-ranking
47
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 40 000
Söktryck
190
Studiepott
20 000 kr
Lycksele lasarett

Växel: 0950-39000

 

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
47 Plats 47 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård

Ansökningskrav

Läkarutbildning

Introduktion

2 veckor, varav en vecka akut-traumautbildning

Utbildning

1 heldag per månad samt veckovis under kirurgi och medicinplacering

Forskning

Forskar-AT kan genomföras vid Lycksele Sjukhus. Forskning ska dock vara kopplad till Umeå Universitet

Jourer

Ja, tillsammans med ST-läkare.

Handledare

Huvudhandledare/studierektor samt en namngiven handledare per placering

Ledighet inför AT-tenta

20 timmar inläsningstid inför AT-tenta

Deltagande i AT-stämma

Kan väljas i samband med studiepott.

Möjlighet att fortsätta med ST

I viss mån.

Bostad

Relativt god bostadsmarknad i kommunen, samt viss tillgång till möblerade personalbostäder.

Ersättning vid pendling

Ja

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Ca tre månaders väntetid men plats garanteras alltid.

Annat

Ansökan görs via offentligajobb.se

Kontakt

Ansökan görs via offentligajobb.se

Linnea Sundin, HR-partner
076 119 77 31
Kontakt via e-post

Eva Vikberg Martinez, Studierektor
Växel: 0950-390 00
Kontakt via e-post