info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
35 500 kr
AT-ranking
18
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 40 000
Studiepott
20 000 kr
Schysst rekrytering
Ja
Lycksele lasarett

Växel: 0950-39000

 

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
18 Plats 18 (av 65)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård.

Ansökningskrav

Läkarutbildning

Introduktion

2 veckor, varav en vecka akut-traumautbildning

Utbildning

1 heldag per månad samt veckovis under kirurgi och medicinplacering. Primärvårdsseminarium i fjällmiljö inför primärvårdsplacering.

Jourer

Ja, tillsammans med ST-läkare.

Handledare

Huvudhandledare/studierektor samt en namngiven handledare per placering.

Ledighet inför AT-tenta

40 timmars inläsningstid.

Deltagande i AT-stämma

Kan väljas i samband med studiepott.

Möjlighet att fortsätta med ST

I viss mån.

Bostad

Relativt god bostadsmarknad i kommunen, samt viss tillgång till möblerade personalbostäder.

Ersättning vid pendling

Ja

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Ca tre månaders väntetid men plats garanteras alltid.

Annat

Ansökan görs via offentligajobb.se

Kontakt

Anna Mattsson, HR-partner
0950-391 48
Kontakt via e-post

Mats Lundqvist, Studierektor
Växel: 0950-390 00
Kontakt via e-post