Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
9 st
Medellön
33 700 kr
AT-ranking
7
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 80 000
Mora lasarett

Växel: 0250-49 30 00

Fax: 0250-189 63 (administration hus 26)
Kontakt via e-post

AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
7 Plats 7 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Vid Mora lasarett ledigförklaras 9 AT-block

Blocken tillträdes i mitten av augusti resp mitten av november 2018

Blocken innehåller:
6 mån invärtesmedicinska specialiteter, inkl 1 mån ger rehab
6 mån opererande specialiteter, där anestesiologi och ortopedisk kirurgi ingår
3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun/Säter samt öppenvården norra/västra Dalarna
6 mån allmänmedicin vid någon av områdets 9 vårdcentraler

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan.

Introduktion

1 veckas introduktion och klinikbunden introduktion vid varje nytt avsnitt.

Utbildning

Schemalagd teoretisk utbildning 2—4 tim/vecka inom slutenvården och psykiatrin (om möjligt videouppkoppling inom psykiatrin). Uppehåll under semesterperiod och jul

Studietid 4 tim/vecka under allmänmedicinplaceringen alternativt seminarieutbildning var 6:e vecka under allmänmedicin

Jourer

Jourtjänstgöring med aktivt bakjoursstöd.

Handledare

Individuell handledning under hela AT och interna utbildningsmöten

Studiepott

Nej - se under info "annat"

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

Ja, en gång under blocket, inkl resa, boende och betald ledighet. OBS! AT-stämma eller extern kurs

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Möblerad personalbostad ca 2 300 kr/mån dock längst 6 månder. Hyresnivå 3 rok ca 7 000–9 000 kr/mån

Ersättning vid pendling

Leasingbil, buss-/tågkort vid vissa placeringar.

Medflyttarservice

Samarbete på orten finns.

Barnomsorg

Hjälp vid kontakt med kommunen.

Annat

  • Extern kurs inom Sverige (max 1 vecka), relevant för AT, alternativt AT-stämman, inkl resa och boende
  • Möjlighet till en veckas tjänstgöring vid vårdcentralen Sälen
  • Lokalt AT-råd 4-5 ggr/termin
  • Möjlighet till 3 valfria veckor inom länet

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
AT-läkare Fredrik Wikander
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
Studierektorer slutenvårdsåret:
Linda Nilsson
Kontakt via e-post

Torun Bråmer
Kontakt via e-post

Studierektor inom psykiatri
Sofia Olsson
Tfn: 076-771 72 23
Kontakt via epost

Studierektor inom allmänmedicin
David Thelander
Kontakt via epost

AT-ansvarig Anette Blomberg
Tfn: 0250-49 34 25
Kontakt via epost

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.