Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Ingångslön
36 700 kr
AT-ranking
11
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 80 000
Söktryck
180
Mora lasarett

Växel: 0250-49 30 00

Fax: 0250-189 63 (administration hus 26)
Kontakt via e-post

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
11 Plats 11 (av 61)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Tillträde mitten av februari och mitten av maj. Blocken innehåller:
6 mån invärtesmedicinska specialiteter
6 mån opererande specialiteter, där anestesiologi och ortopedisk kirurgi ingår
3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun/Säter samt öppenvården i Mora
6 mån allmänmedicin vid någon av områdets 9 vårdcentraler.

Ansökningskrav

Du skall vid allmäntjänstgöringens början ha svensk läkarexamen och kunna uppvisa tillhörande examensbevis alternativt Socialstyrelsens beslut om allmäntjänstgöring. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan. Goda kunskaper i svenska språket.

Introduktion

1 veckas introduktion och klinikbunden introduktion vid varje nytt avsnitt.

Utbildning

Schemalagd teoretisk utbildning 2—4 tim/vecka inom slutenvården och psykiatrin (om möjligt videouppkoppling inom psykiatrin). Uppehåll under semesterperiod och jul

Studietid 4 tim/vecka under allmänmedicinplaceringen alternativt seminarieutbildning var 6:e vecka under allmänmedicin

Jourer

Jourtjänstgöring med aktivt bakjoursstöd.

Handledare

Individuell handledning under hela AT och interna utbildningsmöten

Studiepott

Nej - se under info "annat"

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

Ja, en gång under blocket, inkl resa, boende och betald ledighet. OBS! AT-stämma eller extern kurs

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Möblerad personalbostad ca 2 300 kr/mån dock längst 6 månder. Hyresnivå 3 rok ca 7 000–9 000 kr/mån

Ersättning vid pendling

Leasingbil, buss-/tågkort vid vissa placeringar.

Medflyttarservice

Samarbete på orten finns.

Barnomsorg

Hjälp vid kontakt med kommunen.

Annat

Lönen är 2022 års nivå

Kontakt

Åsa Husmark, verksamhetschef Centrum för läkarutbildning
Kontakt via e-post

Anette Blomberg, Bitr AT/BT chef Mora lasarett
Kontakt via e-post

Studierektor inom psykiatri
Sofia Olsson

Studierektor inom allmänmedicin
David Thelander

Studierektor sjukhusåret – opererande
Anna Nilsson, ST-läkare

Studierektor sjukhusåret – medicin
Michaela Westerdahl, ST-läkare

Emma Freij AT-läkare
Kontakt via e-post