Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Ingångslön
37 000 kr
AT-ranking
7
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 80 000
Söktryck
170
Schysst rekrytering
Ja
Mora lasarett

Växel: 0250-49 30 00

Fax: 0250-189 63 (administration hus 26)
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
7 Plats 7 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Tillträde mitten av februari och mitten av maj. Blocken innehåller:
6 mån invärtesmedicinska specialiteter
6 mån opererande specialiteter, där anestesiologi och ortopedisk kirurgi ingår
3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun/Säter samt öppenvården i Mora
6 mån allmänmedicin vid någon av områdets 9 vårdcentraler.

Ansökningskrav

Du skall vid allmäntjänstgöringens början ha svensk läkarexamen och kunna uppvisa tillhörande examensbevis alternativt Socialstyrelsens beslut om allmäntjänstgöring. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan. Goda kunskaper i svenska språket.

Introduktion

1 veckas introduktion och klinikbunden introduktion vid varje nytt avsnitt.

Utbildning

Schemalagd teoretisk utbildning 2 tim/vecka inom slutenvården på sjukhuset – vissa föreläsningar via länk. Psykiatrin 3,5 tim/vecka via videouppkoppling. Uppehåll under semesterperiod och jul.
Studietid 4 tim/vecka under allmänmedicinplaceringen alternativt seminarieutbildning var 6:e vecka under allmänmedicin

Jourer

Jourtjänstgöring med aktivt bakjoursstöd.

Handledare

Individuell handledning under hela AT och interna utbildningsmöten

Studiepott

Nej - se under info "annat"

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

Ja, en gång under blocket, inkl resa, boende och betald ledighet. OBS! AT-stämma eller extern kurs

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Möblerat rum i korridor på sjukhusområdet ca 3.000 kr/mån dock längst 6 månader. Hyresnivå 3 rok ca 7.500–10.000 kr/mån beroende på vart i kommunen.

Ersättning vid pendling

Leasingbil, buss-/tågkort vid vissa placeringar.

Medflyttarservice

Samarbete på orten finns.

Barnomsorg

Hjälp vid kontakt med kommunen.

Annat

Lönen angiven i 2023 års nivå.
Extern kurs inom Sverige (max 1 v) relevant för AT, alt. AT-stämma, inkl resa och boende.
Möjlighet till en veckas tjänstgöring vid Sälens Vårdcentral.
Möjlighet till 3 valbara veckor inom länet.

Kontakt

Wolfgang Greger, verksamhetschef Centrum för läkarutbildning

Anette Blomberg, Bitr AT/BT chef Mora lasarett
Kontakt via e-post

Studierektor inom psykiatri
Sofia Olsson

Studierektor inom allmänmedicin
David Thelander

Studierektor sjukhusåret – opererande
Anna Nilsson, ST-läkare

Studierektor sjukhusåret – medicin
Daniel Lundeqvist, ST-läkare

SYLF Dalarna
Kontakt via e-post