info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
17 st
Ingångslön
34 000 kr
AT-ranking
36
Forskar-AT
24 månader
Special-AT
Psykiatri - 24 månader
Söktryck
329
Studiepott
15 000 kr
Schysst rekrytering
Ja
Norrköping Vrinnevisjukhuset

Växel: 010- 103 00 00

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
36 Plats 36 (av 65)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

21 månader: 6 månader kirurgi, 6 månader medicin, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin

Ansökningskrav

Svensk läkarexamen eller vid utländsk utbildning behörig enl Socialstyrelsens krav.

Introduktion

Ja, ca 2 veckors inledning tillsammans med huvudhandledaren på resp VC därefter 1 introduktionsvecka inför respektive kirurgi-, medicin- och psykiatriblock.

Utbildning

Planerad och regelbunden utbildning och tid för självstudier. 3 landstingsgemensamma utbildningsdagar/år. Studiepott om 15 000 / AT-läkare.

Forskning

Forskar AT block

Jourer

Ja, nattjourer med äldre kollega på huset inom medicin, kirurgi. Vid psykiatrijour har både primär- och bakjour beredskap i hemmet.

Handledare

Huvudhandledare i primärvården, klinikhandledare på respektive block

Studiepott

15 000 kr, för psyk-AT 25 000 kr

Ledighet inför AT-tenta

Ja, tentamensdagen.

Deltagande i AT-stämma

AT läkaren erbjuds att närvara under AT-stämman, tas från utbildningspotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

Stor inom flera specialiteter

Bostad

Relativ bra bostadsmarknad, se hemsida

Ersättning vid pendling

Kan ej erbjudas

Medflyttarservice

Kan ej erbjudas

Barnomsorg

Kommunal

Annat

Valfria veckor, 4 under kirurgi och 4 under medicin, 3 seminariedagar, 15 000 kr i utbildningspott. Bra bakjourstöd. Flextid. Starten för AT-läkarna är uppdelad på 4 tillfällen under året februari, maj, augusti och november.

Kontakt

Studierektor PV:
Anna-Lena Lundgren
Kontakt via e-post

Studierektor SV:
Thomas Karlsson
Kontakt via e-post

Studierektor:
Maria Hjertberg
Kontakt via e-post

AT-chef:
Magnus Runqvist
Kontakt via e-post

AT-samordnare
Malin Kumpula Tideskog
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.