Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Medellön
33 200 kr
AT-ranking
53
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Studiepott
15 000 kr
Schysst rekrytering
Ja
Norrlands universitetssjukhus

Växel: 090-7850000

AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
53 Plats 53 (av 65)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Möjlighet att i viss mån önska valfria upplägg.

Ansökningskrav

Läkarexamen.

Introduktion

Övergripande AT-studierektor anordnar två introduktionsveckor med utbildningar och föreläsningar från berörda specialiteter, geomgång av metoder och träning vid kliniskt träningscentrum, A-HLR och teamträning mm.

Utbildning

Utbildningsdag en dag/månad kopplat till den övergripande målbeskrivningen. Klinikspecifik utbildning anordnas av studierektor vid de respektive placeringarna.

Under din AT ingår utbildning i Försäkringsmedicin, Läkemedel och Terapirekommendationer. Du erbjuds också möjlighet att delta i Primärvårdsdagar.

Etisk reflektion ordnas i samband med de månatliga AT-luncherna.

Enligt VLL:s riktlinjer erbjuds AT-läkaren tid för självstudier motsvarande 2 timmar/vecka och sammanlagt 20 timmar inför AT-tentamen.

Forskning

Positiva till forskning, centralt eller egenfinansierad. Tillsätter 8 forskarblock/år där man förlänger den kliniska AT-tjänstgöringen med 6-12 månaders forskningstid.

Jourer

Dagjour, kvälls-och nattjour vid alla enheter. Intermediärjour finns vid kirurg- och medicinplaceringarna.

Handledare

Handledare utses för varje tjänstgöringsavsnitt. Vissa kliniker erbjuder grupphandledning.

Studiepott

Upp till 5 arbetsdagar

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 20 timmar

Deltagande i AT-stämma

Ja, en gång under AT. Bibehållen lön och betald konferensavgift, resa och logi.

Möjlighet att fortsätta med ST

Stora möjligheter att erbjudas ST-tjänst. AT-läkarna är en stor rekryteringsbas . Utannonseras årligen.

Bostad

Varierar, svårast vid terminsstarter.

Annat

Regelbundna AT-träffar/luncher samt etiska reflektionsgrupper. Väl fungerande AT-råd. Riktlinjer finns för ansvarsfördelning vid utbildning av AT-läkare.

Kontakt

Laila Karlsson,HR-konsult
Kontakt via e-post
tel 090-785 32 80

Birgit Edman,Studierektor
Kontakt via e-post
tel: 090-785 00 00, växel

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.