info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Ingångslön
33 500 kr
AT-ranking
48
Forskar-AT
Förlängning av AT med 6-12 månader.
Special-AT
Nej
Söktryck
112
Studiepott
15 000 kr
Schysst rekrytering
Ja
Norrlands universitetssjukhus

Växel: 090-7850000

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
48 Plats 48 (av 65)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4.5 månader internmedicin, 4.5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Möjlighet att i viss mån önska valfria upplägg.

Ansökningskrav

Läkarexamen.

Introduktion

Två introduktionsveckor med fokus på akut omhändertagande, A-HLR, simuleringslövningar, traumaomhändertagande mm. Introduktion i samband med kliniktjänstgöring på respektive klinik.

Utbildning

Utbildningspalket med bla två veckor samlad utbildning (AT-LEKA) kopplat till de övergripande målen (försäkringsmedicin, etik mm). Klinikspecifik utbildning anordnas av studierektor vid de respektive placeringarna/block. En eftermiddag i månaden med bla reflektionstillfällen. Länsgemensamt internat om läkamedelsbehandling.

Forskning

Positiva till forskning, centralt eller egenfinansierad. Tillsätter 8 forskarblock/år där man förlänger den kliniska AT-tjänstgöringen med 6-12 månaders forskningstid.

Jourer

Dagjour, kvälls-och nattjour förekommer i varierande grad. Intermediärjour finns vid kirurg- och medicinplaceringarna.

Handledare

Handledare utses för varje tjänstgöringsavsnitt. Grupphandledning förekommer.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 20 timmar

Deltagande i AT-stämma

Finansieras under studiepotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej.

Ersättning vid pendling

I vissa fall.

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Lönen justeras upp med 4000:- efter 18 månaders tjänstgöring, traktamente enligt kollektivavtal samt reseersättning. Vi har certifierats av SYLF för att vi har en ”Schysst rekrytering”.

Fungerande AT-råd. Riktlinjer finns för ansvarsfördelning vid utbildning av AT-läkare.

Kontakt

Karin Forsén,HR-konsult
Kontakt via e-post
tel 090-785 37 12

Birgit Edman, AT-chef
Kontakt via e-post
tel: 090-785 34 60

Gun Eriksson, AT-handläggare

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.