Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
2 st
AT-ranking
42
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Norrtälje sjukhus

Postadress:
Box 905
761 29 Norrtälje

Växel: 0176-10100

Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
42 Plats 42 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

AT-tjänstgöringen vid Norrtälje sjukhus och Norrtälje primärvård omfattar 21 månader och innehåller:

  • 25 veckor kirurgi
  • 13 veckor psykiatri
  • 24 veckor internmedicin
  • 27 veckor allmänmedicin. Under primärvårdstiden kan du bli placerad i Norrtälje stad, Bergshamra eller på Väddö.

Ansökningskrav

Du måste vid ansökningstillfället ha svensk läkarexamen eller erhållit Socialstyrelsens beslut om villkor för legitimation.

Introduktion

Introduktionen omfattar två veckor.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Karin Magnusson, AT-representant
0176-326 000
Louise von Geijer, AT-representant
0176-326 000

Annan kontaktperson:
Susanne Bergenbrant Glas, överläkare/verksamhetschef
0176-326 000

Christina James, studierektor
0176-326 000
Barbro Shanwell, studierektor
073 – 59 31 227, kl 12-13

Johan Kakko, studierektor
0176-326 000