info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
26 st
Ingångslön
31 300 kr
AT-ranking
33
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Ja, pedagogisk AT
Upptagningsområde
ca 270 000
Söktryck
315
Schysst rekrytering
Ja
NU-sjukvården, Trollhättan och Uddevalla

Växel: 010-435 00 00

Kontakt via e-post

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
33 Plats 33 (av 65)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård

Ansökningskrav

Läkarexamensbevis innan tillträdesdagen alternativt Socialstyrelsens beslut att fullgöra AT. Kunskaper i svenska språket motsvarande C1 enligt europeiska refernsramen för språk.

Introduktion

2 veckors introduktion med föreläsningar från olika kliniker och verksamheter, röntgenundervisning, HLR och simuleringsdagar i vårt simuleringslabb.

Utbildning

8 utbildningsdagar per år för samtliga AT-läkare med olika teman efter AT-läkarnas behov och önskemål. Ytterligare 8 utbildningsdagar för primärvårdsplacerade AT-läkare.
Workshop dagar för primärvårdsplacerade med ÖNH, Gyn och Ögon.
Ledarskapsutbildning, AT-forum, AT-resa samt AT-stämman (i mån av plats).
Regelbundna mentorsträffar.
Klinikbunden undervisning veckovis under somatisk placering.
ProAct och Försäkringsmedicinsk kurs.
Möjlighet till Ultraljudsutbildning, simuleringsövningar och handleda TYK-studenter.
Pedagogisk inriktning finns på några AT-platser där bla pedagogisk baskurs och DIMS (simuleringsinstruktörskurs) ingår.

Forskning

Uppmuntras. Arbetsgivaren betalar forskningstid i samma omfattning som man har stipendier/anslag från annat håll.

Jourer

Ingår i jourlinje medicin, kirurgi, ortopedi och psykiatri. Jourer görs alltid med senior kollega på huset förutom psykiatri där bakjour finns i hemmet och mellanjour med kort inställelsetid.

Handledare

Ja

Studiepott

Utbildningsbudget finns

Ledighet inför AT-tenta

Ja, vid primärvårdsplacering.

Deltagande i AT-stämma

Ja, i mån av plats.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej, men viss hjälp finns för förmedling av kontakter.

Ersättning vid pendling

2500kr per månad vid vårdcentralsplacering utanför tätort samt rabatt på busskort.

Medflyttarservice

Delvis

Barnomsorg

Nej

Annat

Samtliga AT-block innebär tjänstgöring på både Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL och Uddevalla Sjukhus. Det går en gratis buss mellan sjukhusen för personal.

Kontakt

Annan kontaktperson:
Jenny Johansson, AT-chef, 010-435 67 00

Ulrika Arvidsson, AT-samordnare, 070-435 67 01

Johanna Abelsson, Studierektor, 070-682 55 52

Mary Johansson, Rekryteringsenheten, 010-435 68 23

Alla nås på 010-435 00 00, växel