Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
26 st
Ingångslön
30 665 kr
AT-ranking
27
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Ja, pedagogisk AT
Upptagningsområde
ca 270 000
Söktryck
311
Schysst rekrytering
Ja
NU-sjukvården, Trollhättan och Uddevalla

Växel: 010-435 00 00

Kontakt via e-post

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
27 Plats 27 (av 65)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård

Ansökningskrav

Läkarexamensbevis innan tillträdesdagen alternativt Socialstyrelsens beslut att fullgöra AT. Kunskaper i svenska språket motsvarande C1 enligt europeiska refernsramen för språk.

Introduktion

Introduktionsperiod inklusive röntgen, simulering och HLR.

Utbildning

Ledarskapsutbildning, flertal utbildningsgar/år, AT-forum och AT-stämma (i mån av plats) och klinikbunden undervisning. Ultraljudsundervisning av flera specialiteter. AT-resa.

Forskning

Uppmuntras. Arbetsgivaren betalar forskningstid i samma omfattning som man har stipendier/anslag från annat håll.

Jourer

Ingår i jourlinje medicin, kirurg och ortopedi. Dagjour på psykiatrin.

Handledare

Ja

Studiepott

Utbildningsbudget finns

Ledighet inför AT-tenta

Ja, vid primärvårdsplacering.

Deltagande i AT-stämma

Ja, i mån av plats.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

2500kr per månad vid vårdcentralsplacering utanför tätort.

Medflyttarservice

Delvis

Barnomsorg

Nej

Annat

Samtliga AT-block innebär tjänstgöring på både Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL och Uddevalla Sjukhus. Det går en gratis buss mellan sjukhusen för personal.

Kontakt

Annan kontaktperson:
Jenny Johansson, AT-chef, 010-435 67 00

Ulrika Arvidsson, AT-samordnare, 070-435 67 01

Johanna Abelsson, Studierektor, 070-682 55 52

Mary Johansson, Rekryteringsenheten, 010-435 68 23

Alla nås på 010-435 00 00, växel

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.