Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
28 st
Ingångslön
33000-34800 beroende på erfarenhet
AT-ranking
46
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Ja, pedagogisk AT
Upptagningsområde
ca 270 000
Söktryck
221
Schysst rekrytering
Ja
NU-sjukvården, Trollhättan och Uddevalla

Växel: 010-435 00 00

Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
46 Plats 46 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Ca 4,5 månader internmedicin, ca 4,5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård. Möjlighet till 4v valfri placering under medicin och opererande blocket.

Ansökningskrav

Läkarexamensbevis innan tillträdesdagen alternativt Socialstyrelsens beslut att fullgöra AT. Kunskaper i svenska språket motsvarande C1 enligt europeiska refernsramen för språk.

Introduktion

2 veckors introduktion med föreläsningar och presentation från våra olika kliniker av respektive studierektorer. Föreläsningar och presentation av andra verksamheter såsom sjukhuskyrkan, vårdhygien, säkerhetssamordnare mfl. Röntgenundervisning. A-HLR och simuleringsdagar i vårt simuleringslabb men flera praktiska övningar. Kvällsarrangemang tillsammans med andra AT-läkare.

Utbildning

8 utbildningsdagar per år för samtliga AT-läkare med olika teman efter AT-läkarnas behov och önskemål ex Onkologi, Traumadag, Hållbart yrkesliv etc. Ytterligare 8 utbildningsdagar för primärvårdsplacerade AT-läkare.
Workshop dagar för primärvårdsplacerade med ÖNH, Gyn och Ögon med inriktning av praktiska övningar.
Ledarskapsutbildning i internatform 2 dagar. AT-forum i internatform. AT-resa inom Europa. AT-stämman (i mån av plats).
Regelbundna mentorsträffar under hela din AT-tjänstgöring.
Schemalagd klinikbunden undervisning veckovis under somatisk placering.
ProAct och Försäkringsmedicinsk kurs.
Möjlighet till Ultraljudsutbildning, simuleringsövningar och handleda TYK-studenter.
Pedagogisk inriktning finns på några AT-platser där bla pedagogisk baskurs och DIMS (simuleringsinstruktörskurs) ingår.

Forskning

Uppmuntras. Arbetsgivaren betalar forskningstid i samma omfattning som man har stipendier/anslag från annat håll.

Jourer

Ingår i jourlinje medicin, kirurgi, ortopedi och psykiatri. Jourer görs alltid med senior kollega på huset.

Handledare

Namngiven handledare under varje block. Handledarutbildning sker regelbundet och handledarhäfte delas ut vid introduktionen.

Studiepott

Utbildningsbudget finns

Ledighet inför AT-tenta

Ja, betald under primärvårdsplaceringen. Möjlighet finns att samla dagar för inläsning.

Deltagande i AT-stämma

Ja, i mån av plats.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej, men viss hjälp finns för förmedling av kontakter.

Ersättning vid pendling

Vid primärvårdsplacering i glesbygdsområde ges 4000 kr/mån extra i ersättning.

Medflyttarservice

Delvis

Barnomsorg

Nej

Annat

Samtliga AT-block innebär tjänstgöring på både NÄL och Uddevalla Sjukhus. Det går en gratis buss mellan sjukhusen för personal. Stor vikt läggs vid förbättring och utveckling av AT-tjänstgöringen tillsammans med AT-läkarna. Regelbundet samråd mellan AT-chef, övergripande studierektor och AT-råd samt AT-arbetsmiljöråd. Välkomna till oss!

Kontakt

Annan kontaktperson:
Hanna Wallberg, AT-chef
Kontakt via e-post

Ulrika Arvidsson, AT-samordnare, 070-435 67 01

Johanna Abelsson, Studierektor, 070-682 55 52

Mary Johansson, Rekryteringsenheten, 010-435 68 23

Alla nås på 010-435 00 00, växel