Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Ingångslön
34 600 kr
AT-ranking
30
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 85 000
Söktryck
144
Schysst rekrytering
Ja
Nyköpings lasarett

Växel: 0155-24 50 00

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
30 Plats 30 (av 61)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicinblock 6 månader, inklusive geriatrik och 2 veckor på barnmottagning. Kirurgblock 6 månader, inklusive 6 veckor ortopedi, 2 veckor anestesi och en vecka radiologi. 3 månaders psykiatri, 6 månaders primärvård inklusive 7 auskultationsdagar inom lämpliga specialiteter.

Ansökningskrav

Läkarexamen vid start eller beslut om AT från Socialstyrelsen, svenska på nivå C1, i övrigt se annons.

Introduktion

En generell introduktion på en vecka, därefter cirka en vecka på respektive block i samband med start.

Utbildning

Utbildningsvecka vid respektive blockstart, sedan en eftermiddag i veckan, ibland sammanfört i heldagar. Kurs i akut omhändertagande, simuleringsövningar, försäkringsmedicin, AT dag/ar, mellansvenskt läkemedelsforum.

Forskning

Forskning underlättas vid behov.

Jourer

Nattjourer förekommer med bakjour i hemmet inom medicin- kirurgi- och psykiatriblocket.

Handledare

Egen handledare på samtliga block

Ledighet inför AT-tenta

Betalt under tentadagen. Komptid 4 dagar innan.

Deltagande i AT-stämma

Ja, inklusive middag.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Personalbostäder finns som tillfällig lösning

Ersättning vid pendling

Om man är bosatt på AT orten och har placeringar mer än 4 mil bort

Medflyttarservice

Nej, men vi bidrar gärna med råd och kontakter.

Barnomsorg

Ingen regionsdriven

Annat

AT-råd finns och AT-läkare uppmuntras att delta i utveckling och patientsäkerhetsarbete. Flera kurser erbjuds; kurs i akut omhändertagande, försäkringsmedicin, AT-stämma, Läkemedelsforum (konferens) och regiongemensam AT-dag en gång årligen med övergripande ämne. Möjlighet, efter särskild överenskommelse, till att bedriva forskning under AT.

De tre sista månaderna ökar lönen med 6000 kronor.

Kontakt

AT-chef
Vakant tjänst

Lisa Bohm, HR
Kontakt via e-post

Maria Eriksson, AT-samordnare

Linus Nilsson, Studierektor