info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Medellön
32 500 kr
AT-ranking
12
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 80 000
Schysst rekrytering
Ja
Nyköpings lasarett

Växel: 0155-24 50 00

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
12 Plats 12 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader medicin inklusive 2 veckor pediatrik och 3 veckor geriatrik/stroke, 6 månader kirurgi/ortopedi inklusive 2 veckor anestesi och 1 vecka radiologi, 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård

Ansökningskrav

Läkarexamen vid start eller beslut om AT från Socialstyrelsen, svenska nivå C1, i övrigt se annons.

Introduktion

En generell introduktion på en vecka, därefter cirka en vecka på respektive block i samband med start.

Utbildning

Utbildningsvecka vid respektive start, sedan en eftermiddag i veckan, ibland sammanfört i heldagar. Kurs i vitala funktioner, simuleringsövningar, försäkringsmedicin, AT-dag/ar, mellansvenskt läkemedelsforum

Forskning

Forskning underlättas vid behov.

Jourer

Ja, både medicin, kirurgi, ortopedi och psykiatri med bakjour i hemmet. Primärvårdsjourpass dagtid.

Handledare

Ja, handledare på alla placeringar. AT-chef är huvudhandledare.

Studiepott

Erbjuds ej

Ledighet inför AT-tenta

Kompledigt 4 dagar, lön på tentadagen.

Deltagande i AT-stämma

Ja, inklusive middag.

Möjlighet att fortsätta med ST

Goda möjligheter

Bostad

Rum finns att hyra  via landstinget under begränsad period.

Ersättning vid pendling

Om man är bosatt på AT orten och har placeringar mer än 4 mil bort.

Medflyttarservice

Nej, men vi bidrar gärna med råd och kontakter.

Barnomsorg

Ingen landstingsdriven

Annat

AT-råd finns och AT-läkare uppmuntras att delta i utveckling och patientsäkerhetsarbete. Flera externa kurser erbjuds; Vitala funktioner, försäkringsmedicin, AT-stämma, Läkemedelsforum (konferens) och länsgemensam AT-dag en gång årligen med övergripande ämne. Möjlighet, efter särskild överenskommelse, till att bedriva forskning under AT.

Kontakt

Stina Schell, AT-chef
Kontakt via e-post

Hannah Högbacke, AT-samordnare
Kontakt via e-post

Andreas Wellhagen, Studierektor
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
Pernilla Egeland, HR
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.