info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info Under sommaren har vi förändrade öppettider, här hittar du aktuella öppettider 

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
13 st
Ingångslön
31 500 kr
AT-ranking
62
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Ja
Upptagningsområde
ca 200 000
Söktryck
216
Studiepott
16 000 kr
Örebro Universitetssjukhus

Växel: 019-602 10 00

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
62 Plats 62 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Tjänstgöringen fördelas på block inom medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård samt 4 veckors valfri placering inom Region Örebro län.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala.

Introduktion

En veckas länsgemensam introduktionsvecka för alla nya AT-läkare i Region Örebro län med övervägande inriktning på den akut sjuke patienten därefter sjukhusgemensam introduktionsdag samt introduktion på resp. klinik.

Utbildning

Regelbunden AT-undervisning, ett antal länsgemensamma seminariedagar samt utbildning inom ramen för studiepotten.

Forskning

AT-block med forskningsinriktning finns att söka. För personer med traditionell AT finns möjlighet till forskning under valfri placering.

Jourer

Dag- och nattjourer tillsammans med annan läkarkollega samt mellan/op jour på sjukhuset.

Handledare

En personlig handledare finns utsedd för varje huvudplacering.

Ledighet inför AT-tenta

Två dagar ledigt med bibehållen lön för förberedelser inför skrivning.

Deltagande i AT-stämma

Ja, du kan använda studiepotten för kursavgift, resa och boende.

Möjlighet att fortsätta med ST

AT-läkarna är vår största rekryteringsbas för ST-tjänster

Bostad

Vi förmedlar kontakt med lokala hyresvärdar.

Ersättning vid pendling

Vid placering på vårdcentral utanför Örebro.

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Garanterad barnomsorg inom 3 månader.

Annat

Vi erbjuder tjänstgöring som Pedagogisk AT (24 mån). Avslutningsfest i samband med avslutad AT. För ytterligare information om AT på USÖ se www.regionorebrolan.se eller www.atst.se

Kontakt

Anna Wadefjord, AT-samordnare
Kontakt via e-post

Rebecca Borg, AT-chef
Kontakt via e-post

Åsa Ludvigsson, Studierektor Primärvård

Rebecka Runnamo, Studierektor Psykiatri

Jacob Crafoord, Studierektor Medicin

Maria Hulterström, Studierektor Kirurgi

 

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.