Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Medellön
30 750 kr
AT-ranking
32
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 190 000
Studiepott
16 000 kr
Örebro Universitetssjukhus

Växel: 019-602 10 00

AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
32 Plats 32 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Tjänstgöringen fördelas på block inom medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård samt 4 veckors valfri placering inom Region Örebro län.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala.

Introduktion

En veckas landstingsgemensam introduktionsvecka för alla nya AT-läkare i Region Örebro län med övervägande inriktning på den akut sjuke patienten, två sjukhusgemensam introduktionsdag samt introduktion på resp. klinik.

Utbildning

Regelbunden AT-undervisning, ett antal länsgemensamma seminariedagar samt utbildning inom ramen för studiepotten.

Forskning

Vi erbjuder forskar-AT. Det finns även möjlighet till forskning under den valfria placeringen.

Jourer

Dag- och nattjourer med mellan/op jour på huset.

Handledare

En personlig handledare/block.

Studiepott

Ja, studiepott finns om 16 000 kr

Ledighet inför AT-tenta

Två dagar ledigt med bibehållen lön för förberedelser inför skrivning.

Deltagande i AT-stämma

Ja, du kan använda studiepotten för kursavgift, resa och boende.

Möjlighet att fortsätta med ST

AT-läkarna är vår största rekryteringsbas för ST-tjänster

Bostad

Vi förmedlar kontakt med lokala hyresvärdar.

Ersättning vid pendling

Vid placering på vårdcentral utanför huvudorten

Barnomsorg

Garanterad barnomsorg inom 3 månader

Annat

Avslutningsfest i samband med avslutad AT. För ytterligare information om AT på USÖ se www.regionorebrolan.se eller www.atst.se

Kontakt

Maria Kanervisto, AT-samordnare
Kontakt via e-post

Rebecca Borg, AT-chef
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.