Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
9 st
Ingångslön
38 700 kr
AT-ranking
33
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 59 000
Söktryck
52
Örnsköldsviks sjukhus

Postadress:
89189 Örnsköldsvik

Växel: 0660-89000

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
33 Plats 33 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4,5 månader opererande specialiteter, 4,5 månader internmedicin, 3 månader psykiatri (varav 3 veckor LPT i Sundsvall) och 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

2 veckors introduktion

Utbildning

ATLS-kurs, utbildning en eftermiddag per månad, utbildning vid respektive klinikplacering. Totalt över 3 veckors utbildningspaket bla. innehållande sjukhusjuridik, försäkringsmedicin och konsultationsteknik mm. Studietid motsvarande 4 h per vecka.

Forskning

Vi är positiva till forskning, centralt eller egenfinansierad. Den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs utifrån forskningstid.

Jourer

Medicin- och kirurgkliniken; kvälls- och helgjour. Primärjour; dag och natt på akutmottagningen med bakjoursstöd. Psykiatri;beredskap kväll och natt med bakjoursstöd. Primärvårdsjour med handledare.

Handledare

En handledare per placering samt grupphandledning.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, utifrån överenskommelse med verksamheten.

Möjlighet att fortsätta med ST

AT-läkarna utgör vår viktigaste rekryteringsbas till ST

Bostad

Bostadsmarknaden relativt god. Flyttkostnad betalas upp till 20 000 kr.

Ersättning vid pendling

Ja, vid primärvårdsplacering i glesbygd.

Medflyttarservice

Ja, via kommunerna

Annat

AT/BT-center, AT-råd 1 gång per termin, friskvård 1h per vecka med gym på sjukhuset.

Kontakt

Jonas Lindbäck, AT-chef
Telefon: 0611-80292

Anna Elmerfeldt Wallinder, Studierektor
Telefon: 060-18 14 99

Matilda Hedin, AT-samordnare
Telefon: 0660-899 12