Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
4 st
Ingångslön
35 400 kr
AT-ranking
37
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Primärvård
Upptagningsområde
ca 6500
Studiepott
16 000 kr
Oskarshamns sjukhus

Växel: 0491-782000
Fax: 0491-782039
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
37 Plats 37 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

5,5 månader internmedicin
5,5 månader allmän kirurgi, ortopedi, anestesi
3 månader psykiatri
6 månader allmänmedicin
1 månad frivillig placering (kan uteslutas)

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Utbildningsbevis , referenser, personligt brev.

Introduktion

(Allmän): ca 4-5 dagar.
Sedan introduktion på respektive klinik.

Utbildning

Klinikbunden undervisning samt gemensamt utbildningsprogram för samtliga AT-läkare. Internatutbildning i Ledarskap och Samtalsmetodik. Merparten av kirurgtjänstgöringen görs i Kalmar. Tjänstgöringen inom psykiatri görs vid Västerviks sjukhus.

Jourer

Du går primärjour (medicinkliniken även nattetid) med gott mellan- och bakjoursstöd vi medicinkliniken. Det finns även möjlighet till nattjourer vid intresse. Under kirurgplaceringen kan det finnas möjlighethen att gå förstärkningsjour och vid psykiatriplaceringen ingår det nattjourer.

Handledare

Vid varje klinik samt huvudhandledare under hela AT-tiden.

Ledighet inför AT-tenta

Ledighet tentamensdagen.

Deltagande i AT-stämma

Studiepotten får användas till AT-stämma.

Möjlighet att fortsätta med ST

Möjligheter till ST-tjänster och vikariat finns.

Bostad

Relativt enkelt att få bostad.

Ersättning vid pendling

Ja, vid placeringarna inom kirurgi samt psykiatri.

Barnomsorg

Ja, kommunal barnomsorg till alla. Även nattdagis.

Annat

På Oskarshamns sjukhus arbetar du på ett mindre sjukhus. Du blir en betydelsefull doktor från första dagen, arbetar med enkla beslutsvägar och får mer tid för patienterna. Vi har flextid och försöker tillgodose olika önskemål. Under tjänstgöringen inom kirurgi utgår du från länssjukhuset i Kalmar. Under psykplaceringen tjänstgör man delvis på Västerviks sjukhus. Välkommen att besöka oss på Oskarshamns sjukhus. Mer info på www.regionkalmar.se  www.oskarshamn.se  www.oskarshamn.com

Kontakt

AT-chef, Bekim Ademi
Kontakt via e-post
Direkttelefon: 0491-78 21 97
Mobiltelefon: 072-146 10 56

Studierektor, Bongomin Churchill Otto, Överläkare
Kontakt via e-post
Direkttelefon: 0491-78 26 61
Mobiltelefon: 072-465 83 85

HR-konsult, Joakim Eriksson
Kontakt via e-post
Direkttelefon: 0491-78 29 72
Mobiltelefon: 072-462 94 30