info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
5 st
Medellön
33 400 kr
AT-ranking
47
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Primärvård
Upptagningsområde
ca 65 000
Studiepott
15 000 kr
Oskarshamns sjukhus

Växel: 0491-782000
Fax: 0491-782039
Kontakt via e-post

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
47 Plats 47 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

5,5 månader internmedicin 5,5 månader allmän kirurgi, ortopedi, anestesi 3 månader psyskiatri 1 månad frivillig placering (kan uteslutas) 6 månader allmänmedicin

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Utbildningsbevis , referenser, personligt brev.

Introduktion

(Allmän): ca 4-5 dagar sedan introduktion på respektive klinik.

Utbildning

Klinikbunden undervisning samt gemensamt utbildningsprogram för samtliga AT-läkare. Internatutbildning i Ledarskap och Samtalsmetodik. Merparten av kirurgtjänstgöringen görs i Kalmar. Tjänstgöringen inom psykiatri görs vid Västerviks sjukhus.

Jourer

Du går primärjour (medicinkliniken även nattetid) med gott mellan- och bakjoursstöd. Under kirurgplaceringen kan det finnas möjlighethet att gå förstärkningsjour i Kalmar.

Handledare

Vid varje klinik samt huvudhandledare under hela AT-tiden.

Studiepott

Deltagande i AT-stämma

Ledighet inför AT-tenta

Ledighet tentamensdagen.

Deltagande i AT-stämma

Studiepotten får användas till AT-stämma.

Möjlighet att fortsätta med ST

Möjligheter till ST-tjänster och vikariat finns.

Bostad

Relativt enkelt att få bostad.

Ersättning vid pendling

Ja, vid tjänstgöring utanför Oskarshamns kommun.

Barnomsorg

Ja, kommunal barnomsorg till alla. Även nattdagis.

Annat

På Oskarshamns sjukhus arbetar du på ett mindre sjukhus. Du blir en betydelsefull doktor från första dagen, arbetar med enkla beslutsvägar och får mer tid för patienterna. Vi har flextid och försöker tillgodose olika önskemål. Under tjänstgöringen inom kirurgi utgår du från länssjukhuset i Kalmar. Under psykplaceringen tjänstgör man delvis på Västerviks sjukhus. Välkommen att besöka oss på Oskarshamns sjukhus. Mer info på www.regionkalmar.se  www.oskarshamn.se  www.oskarshamn.com

Kontakt

Studierektor Fredrik Tydén, Kontakt via e-post.

HR-konsult Lina Bruun, Kontakt via e-post
0491-78 29 81

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.