Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
3 st
Medellön
33 400 kr
AT-ranking
67
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Primärvård
Upptagningsområde
ca 65 000
Oskarshamns sjukhus

Växel: 0491-782000
Fax: 0491-782039
Kontakt via e-post

AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
67 Plats 67 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

5,5 månader internmedicin 5,5 månader allmän kirurgi, ortopedi, anestesi 3 månader psyskiatri 1 månad frivillig placering (kan uteslutas) 6 månader allmänmedicin

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Utbildningsbevis , referenser, personligt brev.

Introduktion

(Allmän): ca 4-5 dagar sedan introduktion på respektive klinik.

Utbildning

Klinikbunden undervisning samt gemensamt utbildningsprogram för samtliga AT-läkare. Internatutbildning i Ledarskap och Samtalsmetodik. Deltagande i AT-stämma. Merparten av kirurgtjänstgöringen görs i Kalmar. En del av tjänstgöringen inom psykiatri görs vid Västerviks sjukhus.

Jourer

Du går ensam som primärjour (medicinkliniken även nattetid) med gott bakjoursstöd. Under kirurgplaceringen kan det finnas möjlighethet att gå förstärkningsjour i Kalmar.

Handledare

Vid varje klinik samt huvudhandledare under hela AT-tiden.

Studiepott

Deltagande i AT-stämma

Ledighet inför AT-tenta

Ledighet tentamensdagen.

Deltagande i AT-stämma

Studiepotten får användas till AT-stämma.

Möjlighet att fortsätta med ST

Möjligheter till ST-tjänster och vikariat finns.

Bostad

Relativt enkelt att få bostad.

Ersättning vid pendling

Ja, vid tjänstgöring utanför Oskarshamns kommun.

Barnomsorg

Ja, kommunal barnomsorg till alla. Även nattdagis.

Annat

På Oskarshamns sjukhus arbetar du på ett mindre sjukhus. Du blir en betydelsefull doktor från första dagen, arbetar med enkla beslutsvägar och får mer tid för patienterna. Vi har flextid och försöker tillgodose olika önskemål. Under tjänstgöringen inom kirurgi utgår du från länssjukhuset i Kalmar. Under psykplaceringen tjänstgör man delvis på Västerviks sjukhus. Välkommen att besöka oss på Oskarshamns sjukhus. Mer info på www.regionkalmar.se  www.oskarshamn.se  www.oskarshamn.com

Kontakt

Studierektor Fredrik Tydén, Kontakt via e-post.

HR-konsult Lina Bruun, Kontakt via e-post
0491-78 29 81

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.