Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Ingångslön
Lön angiven i 2023 års nivå
AT-ranking
51
Forskar-AT
Goda möljigheter att kombinera AT-tjänstgöring med kortare forskningsledigheter. Forskar-AT söks via Region Västerbotten.
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 130 000
Söktryck
148
Studiepott
13 000 kr
SPUR-inspekterad
Ja
Östersunds sjukhus

Postadress:
Region Jämtland Härjedalen
Box 654
83127 Östersund

Växel: 063-153000
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
51 Plats 51 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

21 månader (tiden fördelas på 3 mån kirurgi, 2 mån ortopedi, 1 mån anestesi, 6 mån internmedicin med 3 veckor på infektion och 2 veckor på barnmedicin ingår, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin.

Valfri vecka under kirurgblocket med möjlighet att auskultera inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen.

Tjänstgöringen inom sluten vård görs vid Länssjukhuset i Östersund, som är det enda sjukhuset i länet, och allmänmedicindelen inom någon av basenheterna i länet.

 

Ansökningskrav

Läkarexamen vid AT-start alternativt fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen.

 

Introduktion

En övergripande introduktionsvecka i samband med anställningens början.
Klinikspecifik intro inför varje blockstart med tydligt fokus på AT-roll och akutsjukvård.

Utbildning

Gemensamma utbildningsdagar en gång per månad (10 ggr/år) för hela AT-gruppen med bland annat huvudhandledning, föreläsningar och seminarier. Interna utbildningar på klinikerna varje eller varannan vecka.

Primärvårdsseminarium i internatform under tre dagar.

13 000 kr i utbildningspott.

Forskning

Goda möjligheter att kombinera AT-tjänstgöring med kortare forskningsledigheter. Forskar-AT söks via Region Västerbotten.

Jourer

Mellanjoursystem.

Handledare

Två huvudhandledare per AT-grupp om 6 AT-läkare. Klinikstudierektorer på varje klinik, personlig handledare under allmänmedicinplaceringen.

Ledighet inför AT-tenta

1 dag

Deltagande i AT-stämma

Kostnaden tas av studiepotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

Variationer finns mellan specialiteter och över tiden. Våra egna AT-läkare utgör en stor rekryteringsbas.

Bostad

Personalbostäder erbjuds i mån av tillgång

Ersättning vid pendling

Ja, vid primärvårdsplacering i glesbygd. Ersättning för daglig pendling alternativt lönetillägg för dubbelt boende och veckopendling.

Medflyttarservice

Förmedlar kontakt

Barnomsorg

Förmedlar kontakt

Annat

Flextid tillämpas.

Arbetsplatsträff för alla AT-läkare en gång per månad (du deltar även i klinikernas arbetsplatsträffar). Representant i AT-råd.

Fast lönepåslag efter 12 och 24 månaders anställning som AT-läkare.

Som medarbetare har du tillgång till träningslokal/gym på sjukhuset.

Vår personalförening lockar med många erbjudanden och härliga aktiviteter.

Årligt AT-spex.

Vår målsättning är att rekrytera läkare utifrån ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv, dvs att Region Jämtland Härjedalen ska klara sin specialistläkarförsörjning i framtiden.

Kontakt

Kontaktperson SYLF:
Johanna Sollenberg
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
Helene Gustavsson, personalkonsult
Kontakt via e-post
Telefon: 063-15 49 85

Katarzyna Inglot, övergripande AT-studierektor
Kontakt via e-post

Rebecka Nöjdh, Övergripande AT-studierektor
Kontakt via e-post

Dennis Nordstrand, AT-chef
Kontakt via e-post
Telefon: 063-14 75 22