Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
5 st
Ingångslön
36 500kr ytterligare 2 500 efter 18 månaders tjänstgöring.
AT-ranking
39
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 62 000
Söktryck
11
Piteå sjukhus

Växel: 0911-750 00
Fax: 0911-74825
Kontakt via e-post

AT samordnare: Malin Bergenstråle
Tel: 070-2315656
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
39 Plats 39 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

3 månader psyk, 6 mån allmänmedicin 9 mån internmedicin + op spec.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Vårderfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga mötet och referenser.

Introduktion

2 veckor inkl akut/trauma 1 vecka

Utbildning

En eftermiddag/vecka samt klinikbunden undervisning. Uppehåll av undervisningen under jul-nyår samt sommaren.
Varje AT-läkare blir erbjuden ett utbildningsprogram med bland annat en veckas traumautbildning. Du erbjuds en veckas studiebesök/utbildning någonstans inom EU, max 16 000 kr eller en veckas utbildning i skadehandläggning i vintermiljö. Denna utbildning sker i Riksgränsen. Vi erbjuder också utbildning i Försäkringsmedicin.

Forskning

Möjlighet att varva arbete och ledighet för forskning.

Jourer

AT-läkarna går jourer fram till kl 21.00 sedan beredskap i hemmet till 23.00 söndag t o m torsdag. Jourer under fredag och lördag sträcker sig fram till kl 22.00 sedan beredskap i hemmet fram till kl 24.00. Det finns alltid en ST eller specialist parallellt med AT-läkaren på akuten.

Handledare

1 personlig handledare/huvudavsnitt samt studierektor.

Ledighet inför AT-tenta

3 dagar inkl tentadag.

Deltagande i AT-stämma

Nej

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja,

Bostad

Möblerade lägenheter finns tillgängliga.

Ersättning vid pendling

Ja

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Tre block startar v 35 och två block startar v 44, 2022. De AT-läkare som får block med sen start är även anställd v 35 och v 39 för introduktion och kurs i akutmedicin. Normalt finns det vikariatsmöjligheter för den som vill jobba fram till den ”riktiga” AT-starten.

Kontakt

Kontaktperson
Malin Bergenstråle
Mobil: 070-2315656
Kontakt via e-post

Iréne Nyström, AT-samordnare
Mobil: 070-517 51 26

Magnus Tufvesson, Studierektor

Ann-Charlott Ström Wiklund, Studierektor