info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
13 st
Medellön
31 800 kr
AT-ranking
54
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 149 000
Studiepott
10 000 kr
Jönköping Länssjukhuset Ryhov

Postadress:
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Växel: 010-241 00 00

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
54 Plats 54 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader medicin (inkl geriatrik), 6 månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi), 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

LADOK-utdrag/läkarexamensbevis. Utländska sökande ska bifoga Socialstyrelsens beslut om tillstånd att göra AT i Sverige. Du ska ha läkarexamen vid planerat tillträde av AT-block samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Introduktion

1 vecka allmän introduktion vid AT-start

Utbildning

7 kurser om sammanlagt 9 dagar utspridda under AT ges länsgemensamt: trauma, akutmedicin, bemötande 2 dagar (inkl HBTQ), handledning, etik och patientsäkerhet, ledarskap för AT-läkare 2 dagar och försäkringsmedicin. Därutöver finns klinikbunden undervisning och gemensamma föreläsningar varannan vecka

Forskning

Forskningsintresse är välkommet, men ej nödvändigt.

Jourer

Initialt jour tillsammans med erfaren kollega. Sedan enstaka nattjourer med sovande mellanjour på sjukhuset.

Handledare

Personlig handledare på varje klinik samt två studierektorer.

Studiepott

10 000 kr per AT-läkare

Ledighet inför AT-tenta

Nej, men studietid 4 tim/vecka under primärvårdshalvåret.

Deltagande i AT-stämma

Ja, ledighet med lön inkl resa, boende och konferensavgift.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, annars vikariat i avvaktan på ST.

Bostad

Bostadsmarknad: Svår, men inte omöjlig.

Ersättning vid pendling

Ja, ersättning vid pendling till avlägsen VC

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Karin Jamil, AT-läkare
Växel: 010-241 00 00.

Annan kontaktperson:
Marina Möller, AT-samordnare
Telefon: 010-242 11 96 / 070-58 68 378

Magnus Allard, AT-chef
Växel: 010-241 00 00

Michael Strandéus, studierektor slutenvård
Växel: 010-241 00 00

David Tell, Studierektor primärvård
Växel: 010-241 00 00

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.