Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
15 st
Ingångslön
31 800 kr
AT-ranking
54
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 149 000
Söktryck
294
Jönköping Länssjukhuset Ryhov

Postadress:
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Växel: 010-241 00 00

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
54 Plats 54 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader medicin (inkl geriatrik), 6 månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi), 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

LADOK-utdrag/läkarexamensbevis. Utländska sökande ska bifoga Socialstyrelsens beslut om tillstånd att göra AT i Sverige. Du ska ha läkarexamen vid planerat tillträde av AT-block samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Introduktion

1 vecka allmän introduktion vid AT-start

Utbildning

7 kurser om sammanlagt 9 dagar utspridda under AT ges länsgemensamt: trauma, akutmedicin, bemötande 2 dagar (inkl HBTQ), handledning, etik och patientsäkerhet, ledarskap för AT-läkare 2 dagar och försäkringsmedicin. Därutöver finns klinikbunden undervisning och gemensamma föreläsningar varannan vecka

Forskning

Forskningsintresse är välkommet, men ej nödvändigt.

Jourer

Initialt jour tillsammans med erfaren kollega. Sedan nattjourer med sovande mellanjour på sjukhuset.

Handledare

Personlig handledare på varje klinik samt två studierektorer.

Studiepott

Upp till 3 externa kursdagar.

Ledighet inför AT-tenta

Nej, men studietid 4 tim/vecka under primärvårdshalvåret.

Deltagande i AT-stämma

Ja, ledighet med lön inkl resa, boende och konferensavgift.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, annars vikariat i avvaktan på ST.

Bostad

Bostadsmarknad: Svår, men inte omöjlig.

Ersättning vid pendling

Ja, ersättning vid pendling till avlägsen VC

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Karin Jamil, AT-läkare
Växel: 010-241 00 00.

Annan kontaktperson:
Marina Möller, AT-samordnare
Telefon: 010-242 11 96/0722-401 747

Magnus Allard, AT-chef
Kontakt via e-post

 

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.