Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
16 st
Ingångslön
34 300 kr
AT-ranking
26
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 149 000
Söktryck
306
Jönköping Länssjukhuset Ryhov

Postadress:
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Växel: 010-241 00 00

AT-ranking 2021
Presenteras i samarbete med SYLF
26 Plats 26 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Sex månader medicin inkl geriatrik och två valfria veckor, sex månader kirurgi inkl ortopedi, anestesi och två valfria veckor, tre månader psykiatri, sex månaders primärvård.

Ansökningskrav

LADOK-utdrag/läkarexamensbevis. Utländska sökande ska bifoga Socialstyrelsens beslut om tillstånd att göra AT i Sverige. Du ska ha läkarexamen vid planerat tillträde av AT-block samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Introduktion

1 vecka allmän introduktion vid AT-start

Utbildning

7 kurser om sammanlagt 9 dagar utspridda under AT ges länsgemensamt: trauma, akutmedicin, bemötande 2 dagar (inkl HBTQ), handledning, etik och patientsäkerhet, ledarskap för AT-läkare 2 dagar och försäkringsmedicin. Därutöver finns klinikbunden undervisning och gemensamma föreläsningar varannan vecka

Forskning

Forskningsintresse är välkommet, men ej nödvändigt.

Jourer

Initialt jour tillsammans med erfaren kollega. Sedan nattjourer med sovande mellanjour på sjukhuset.

Handledare

Personlig handledare på varje klinik samt två studierektorer.

Studiepott

Upp till 3 externa kursdagar.

Ledighet inför AT-tenta

Nej, men studietid 4 tim/vecka under primärvårdshalvåret.

Deltagande i AT-stämma

Ja, ledighet med lön inkl resa, boende och konferensavgift.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, annars vikariat i avvaktan på ST.

Bostad

Bostadsmarknad: Svår, men inte omöjlig.

Ersättning vid pendling

Ja, ersättning vid pendling till avlägsen VC

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Hanna Nilsson, AT-läkare.
Växel: 010-241 00 00

Annan kontaktperson:
Marina Möller, AT-samordnare
Telefon: 010-242 11 96/0722-401 747

Houman Ebrahimi Ardebili
Kontakt via e-post

Louise Martinius, AT-läkare
Kontakt via e-post