info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
15 st
Ingångslön
33 000 kr
AT-ranking
59
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 149 000
Söktryck
340
Schysst rekrytering
Ja
Jönköping Länssjukhuset Ryhov

Postadress:
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Växel: 010-241 00 00

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
59 Plats 59 (av 65)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Sex månader medicin inkl geriatrik och två valfria veckor, sex månader kirurgi inkl ortopedi, anestesi och två valfria veckor, tre månader psykiatri, sex månaders primärvård.

Ansökningskrav

LADOK-utdrag/läkarexamensbevis. Utländska sökande ska bifoga Socialstyrelsens beslut om tillstånd att göra AT i Sverige. Du ska ha läkarexamen vid planerat tillträde av AT-block samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Introduktion

1 vecka allmän introduktion vid AT-start

Utbildning

7 kurser om sammanlagt 9 dagar utspridda under AT ges länsgemensamt: trauma, akutmedicin, bemötande 2 dagar (inkl HBTQ), handledning, etik och patientsäkerhet, ledarskap för AT-läkare 2 dagar och försäkringsmedicin. Därutöver finns klinikbunden undervisning och gemensamma föreläsningar varannan vecka

Forskning

Forskningsintresse är välkommet, men ej nödvändigt.

Jourer

Initialt jour tillsammans med erfaren kollega. Sedan nattjourer med sovande mellanjour på sjukhuset.

Handledare

Personlig handledare på varje klinik samt två studierektorer.

Studiepott

Upp till 3 externa kursdagar.

Ledighet inför AT-tenta

Nej, men studietid 4 tim/vecka under primärvårdshalvåret.

Deltagande i AT-stämma

Ja, ledighet med lön inkl resa, boende och konferensavgift.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, annars vikariat i avvaktan på ST.

Bostad

Bostadsmarknad: Svår, men inte omöjlig.

Ersättning vid pendling

Ja, ersättning vid pendling till avlägsen VC

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Elina Holmstrand, AT-läkare.
Växel: 010-241 00 00

Annan kontaktperson:
Marina Möller, AT-samordnare
Telefon: 010-242 11 96/0722-401 747

Magnus Allard, AT-chef
Kontakt via e-post

 

 

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.