info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
32 st
Ingångslön
30 800 kr
AT-ranking
65
Forskar-AT
Ja, upp till hälften av platserna
Special-AT
Ja, två platser är barnspår
Söktryck
172
Skånes Universitetssjukhus SUS Lund/Malmö

Länk till hemsida

Växel Malmö: 040 – 33 10 00
Växel Lund: 046 – 17 10 00
Kontakt via e-post

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
65 Plats 65 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

18 månader ordinär AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin.

18 månader barn-AT: ett i Lund med upp till hälften av nio månader inom barnspecialiteterna i medicin, kirurgi, ortopedi och ett i Malmö med tre månader barnmedicin. Båda har huvudsaklig tjänstgöring på BUP samt tjänstgöring på en vårdcentral med barninriktning. Barnspåret är inte möjligt att kombinera med forskar-AT.

24 mån forskar-AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin samt sex månader forskning.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller motsvarande, samt kunskaper motsvarande Svenska C1. Avlönad forskning och tidigare tjänstgöring som underläkare i Södra sjukvårdsregionen är meriterande. Det är även meriterande om du har annan längre arbetslivserfarenhet som kräver akademisk examen, från både sjukvården som andra verksamheter. Dokumenterad pedagogisk erfarenhet ses också som en merit. Vi söker dig som har ett speciellt intresse för SUS som en framtida arbetsgivare. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Introduktion

En veckas gemensam introduktion och sedan introduceras du vid varje nytt tjänstgöringsblock.

Utbildning

Från hösten 2020 viks onsdag eftermiddag till AT-utbildning under sjukhusavsnittet. Då varvas schemalagda dagar med bl.a. akutrumsövning i team med sköterskor (AT2), utbildning i patientsäkerhet, etik, och hygienrutiner, kurser inom professionell utveckling samt föreläsningar och egen studietid. En grundkurs i klinisk handledning ingår också – ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet.
Under psykiatriavsnittet och allmänmedicin erbjuds seminarieverksamhet speciellt riktade till AT-läkare.
Dessutom erbjuds AT-läkare att delta i den fort- och internutbildning som bedrivs inom respektive verksamhet, ett 3-dagars internat (AT-tinget), Stramakurs, läkemedelsmässa samt praktisk sjukskrivningskunskap.

Forskning

Forskar-AT innefattar 6 månaders aktiv forskning som förläggs mellan tjänstgöringsavsnitten. Forskningen ska vara knuten till Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Jourer

Under sjukhusavsnittet och psykiatriavsnittet förekommer jourtjänstgöring, dock alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega. En obligatorisk nattjoursvecka på akuten.

Under allmänmedicinavsnittet ingår inte någon särskild jourtjänstgöring, men på vissa vårdcentraler förekommer kvälls- och helgtjänstgöring.

Handledare

Personlig mentor som ska följa AT-läkaren under hela AT tilldelas vid start. Klinisk handledning i grupp vid tjänstgöring inom medicin, kirurgi, akutsjukvård samt psykiatri. Personlig handledare under allmänmedicin. Under sjukhusavsnittet dessutom reflektionsgrupper som leds av kuratorer.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 3 dagar för inläsning plus tentadagen

Deltagande i AT-stämma

Nej. Har istället 3-dagars internat – AT-tinget

Möjlighet att fortsätta med ST

Alla ST-tjänster utannonseras.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Ja, om AT-läkaren tillfälligt tjänstgör eller är på utbildning utanför sin huvudsakliga tjänstgöringsort i Malmö eller Lund.

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Kontakt

Pia Johansson, AT-utvecklare
Kontakt via e-post

Hedvig Örneholm
Kontakt via e-post

Länk till hemsida.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.