Basfakta

Tjänstgöringslängd
Ordinär AT och barn-AT: 18 mån. Forskar-AT: 24 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
37 st
Ingångslön
34 500 kr
AT-ranking
41
Forskar-AT
Ja, upp till hälften av platserna
Special-AT
Ja, två platser är barnspår
Söktryck
189
SPUR-inspekterad
Vi är SPUR-granskade. Gjordes samtidigt på alla AT-orter i Skåne
Schysst rekrytering
Ja
Skånes Universitetssjukhus SUS Lund/Malmö

Länk till hemsida

Växel Malmö: 040 – 33 10 00
Växel Lund: 046 – 17 10 00
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
41 Plats 41 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

18 månader ordinär AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin.

18 månader barn-AT: ett i Lund med upp till hälften av nio månader inom barnspecialiteterna i medicin, kirurgi, ortopedi och ett i Malmö med tre månader barnmedicin. Båda har huvudsaklig tjänstgöring på BUP samt tjänstgöring på en vårdcentral med barninriktning. Barnspåret är inte möjligt att kombinera med forskar-AT.

24 mån forskar-AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin samt sex månader forskning.

Ansökningskrav

Svensk läkarexamen eller motsvarande, samt kunskaper motsvarande Svenska C1. Vid urval till intervju är det meriterande om du efter termin nio på grundutbildningen, eller efter beslut från Socialstyrelsen, har haft avlönad forskning eller har tjänstgjort som underläkare. Det är även meriterande om du har annan längre arbetslivserfarenhet som kräver akademisk examen samt om du har dokumenterad pedagogisk erfarenhet. Vi ser gärna att du stannar i Region Skåne efter uppnådd legitimation.

Introduktion

Två veckors gemensam introduktion och sedan introduceras du vid varje nytt tjänstgöringsblock

Utbildning

Under sjukhusavsnittet är onsdag eftermiddag vikt till AT-utbildning . Då erbjuds bl.a. akutrumsövning i team, patientsäkerhet, etik, hygienrutiner, kurser inom professionell utveckling samt kliniska föreläsningar och egen studietid. Du får också stöd för din egen handledning av läkarstudenter och det finns möjlighet att gå en kurs i klinisk handledning.

Under avsnitten i psykiatri och allmänmedicin erbjuds seminarieverksamhet speciellt riktade till AT-läkare.

Dessutom erbjuds AT-läkare att delta i den fort- och internutbildning som bedrivs inom respektive verksamhet, ett 3-dagars internat (AT-tinget), Stramakurs, läkemedelsmässa samt praktisk sjukskrivningskunskap.

Forskning

Forskar-AT innefattar 6 månaders aktiv forskning som förläggs mellan tjänstgöringsavsnitten. Forskningen ska vara knuten till Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Jourer

Under sjukhusavsnittet och psykiatriavsnittet förekommer jourtjänstgöring, dock alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega. En obligatorisk nattjoursvecka på akuten.

Under allmänmedicinavsnittet ingår inte någon särskild jourtjänstgöring, men på vissa vårdcentraler förekommer kvälls- och helgtjänstgöring.

Handledare

Personlig mentor som ska följa AT-läkaren under hela AT tilldelas vid start. Klinisk handledning i grupp vid tjänstgöring inom medicin, kirurgi, akutsjukvård samt psykiatri. Personlig handledare under allmänmedicin. Under sjukhusavsnittet dessutom reflektionsgrupper som leds av kuratorer.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 3 dagar för inläsning plus tentadagen

Deltagande i AT-stämma

Nej. Har istället 3-dagars internat – AT-tinget

Möjlighet att fortsätta med ST

Alla ST-tjänster utannonseras.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Vi är SPUR-granskade. Gjordes samtidigt på alla AT-orter i Skåne

Kontakt

Christian Frantz, AT-chef Malmö
Kontakt via e-post

Helene Malm, AT-chef Lund
Kontakt via e-post

Pia Johansson, AT-utvecklare
Kontakt via e-post

Line Skarping, Övergripande AT-studierektor
Kontakt via e-post

Länk till hemsida.