Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
35 st
Ingångslön
32 000 kr
AT-ranking
26
Forskar-AT
Ja, upp till hälften av platserna
Special-AT
Ja, två platser är barnspår
Söktryck
195
Skånes Universitetssjukhus SUS Lund/Malmö

Länk till hemsida

Växel Malmö: 040 – 33 10 00
Växel Lund: 046 – 17 10 00
Kontakt via e-post

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
26 Plats 26 (av 61)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

18 månader ordinär AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin.

18 månader barn-AT: ett i Lund med upp till hälften av nio månader inom barnspecialiteterna i medicin, kirurgi, ortopedi och ett i Malmö med tre månader barnmedicin. Båda har huvudsaklig tjänstgöring på BUP samt tjänstgöring på en vårdcentral med barninriktning. Barnspåret är inte möjligt att kombinera med forskar-AT.

24 mån forskar-AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin samt sex månader forskning.

Ansökningskrav

Svensk läkarexamen eller motsvarande, samt kunskaper motsvarande Svenska C1. Vid urval till intervju är det meriterande om du efter termin nio på grundutbildningen, eller efter beslut från Socialstyrelsen, har haft avlönad forskning eller har tjänstgjort som underläkare. Det är även meriterande om du har annan längre arbetslivserfarenhet som kräver akademisk examen samt om du har dokumenterad pedagogisk erfarenhet. Vi ser gärna att du stannar i Region Skåne efter uppnådd legitimation.

Introduktion

En veckas gemensam introduktion och sedan introduceras du vid varje nytt tjänstgöringsblock.

Utbildning

Onsdag eftermiddag är vikt till AT-utbildning under sjukhusavsnittet. Då erbjuds bl.a. akutrumsövning i team med sköterskor (AT2), patientsäkerhet, etik, hygienrutiner, kurser inom professionell utveckling samt kliniska föreläsningar och egen studietid. En grundkurs i klinisk handledning ingår också – ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet.
Under psykiatriavsnittet och allmänmedicin erbjuds seminarieverksamhet speciellt riktade till AT-läkare.
Dessutom erbjuds AT-läkare att delta i den fort- och internutbildning som bedrivs inom respektive verksamhet, ett 3-dagars internat (AT-tinget), Stramakurs, läkemedelsmässa samt praktisk sjukskrivningskunskap.

Forskning

Forskar-AT innefattar 6 månaders aktiv forskning som förläggs mellan tjänstgöringsavsnitten. Forskningen ska vara knuten till Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Jourer

Under sjukhusavsnittet och psykiatriavsnittet förekommer jourtjänstgöring, dock alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega. En obligatorisk nattjoursvecka på akuten.

Under allmänmedicinavsnittet ingår inte någon särskild jourtjänstgöring, men på vissa vårdcentraler förekommer kvälls- och helgtjänstgöring.

Handledare

Personlig mentor som ska följa AT-läkaren under hela AT tilldelas vid start. Klinisk handledning i grupp vid tjänstgöring inom medicin, kirurgi, akutsjukvård samt psykiatri. Personlig handledare under allmänmedicin. Under sjukhusavsnittet dessutom reflektionsgrupper som leds av kuratorer.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 3 dagar för inläsning plus tentadagen

Deltagande i AT-stämma

Nej. Har istället 3-dagars internat – AT-tinget

Möjlighet att fortsätta med ST

Alla ST-tjänster utannonseras.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Ja, om AT-läkaren tillfälligt tjänstgör eller är på utbildning utanför sin huvudsakliga tjänstgöringsort i Malmö eller Lund.

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Vi vill korta ner tiden mellan tillsättning och AT-start, så i denna rekrytering tillsätter vi 20 platser för start i augusti . Vid kommande rekrytering i höst kommer vi att tillsätta för start i december och mars samt under våren för start i juni och september.

Kontakt

Christian Frantz, AT-chef Malmö
Kontakt via e-post

Helene Malm, AT-chef Lund
Kontakt via e-post

Pia Johansson, AT-utvecklare
Kontakt via e-post

Hedvig Örneholm, Övergripande AT-studierektor
Kontakt via e-post

Länk till hemsida.