info Under dagen uppdaterar vi vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära en del störningar i de självservicetjänster som finns i Min sida. Vi ber om tålamod!

Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
32 st
Medellön
30 600 kr
AT-ranking
58
Forskar-AT
Ja, upp till hälften av platserna
Special-AT
Ja, två platser är barnspår
Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö

Postadress:
www.skane.se/sus/at

Växel Malmö: 040 – 33 10 00
Växel Lund: 046 – 17 10 00
Kontakt via e-post

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
58 Plats 58 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

18 månader ordinär AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin.

18 månader barn-AT: ett i Lund med upp till hälften av nio månader inom barnspecialiteterna i medicin, kirurgi, ortopedi och ett i Malmö med tre månader barnmedicin. Båda har huvudsaklig tjänstgöring på BUP samt tjänstgöring på en vårdcentral med barninriktning. Barnspåret är inte möjligt att kombinera med forskar-AT.

24 mån forskar-AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin samt sex månader forskning.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller motsvarande, samt kunskaper motsvarande Svenska C1. Forskning och tidigare tjänstgöring som underläkare i Skåne är meriterande. Annan arbetslivserfarenhet som kräver akademisk examen, från både sjukvården som andra verksamheter, vägs in i bedömningen. Vi söker dig som har ett speciellt intresse för SUS som en framtida arbetsgivare. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Introduktion

En veckas gemensam introduktion och sedan introduceras du vid varje nytt tjänstgöringsblock.

Utbildning

Under sjukhusavsnittet ges akutkurs under introduktionsveckan, utbildningsdagar under terminerna som genomförs i mindre grupper, samt akutrumsövning i team med sköterskor. Vid psykiatriavsnittet och allmänmedicin erbjuds seminarieverksamhet speciellt riktade till AT-läkare. Dessutom erbjuds AT-läkare att delta i den fort- och internutbildning som bedrivs inom respektive verksamhet, samt ett 3-dagars internat (AT-tinget), Stramakurs, Säker läkemedelshantering, samt praktisk sjukskrivningskunskap.

Forskning

Forskar-AT innefattar 6 månaders aktiv forskning som förläggs mellan tjänstgöringsavsnitten. Forskningen ska vara knuten till Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Jourer

Under sjukhusavsnittet och psykiatriavsnittet förekommer jourtjänstgöring, dock alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega. En obligatorisk nattjoursvecka på akuten.

Under allmänmedicinavsnittet ingår inte någon särskild jourtjänstgöring, men på vissa vårdcentraler förekommer kvälls- och helgtjänstgöring.

Handledare

Mentor som ska följa AT-läkaren under hela AT tilldelas vid start. Personlig handledare vid tjänstgöring på sjukhus och allmänmedicin, grupphandledning under psykiatri. Personlig handledare under allmänmedicin.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 3 dagar för inläsning plus tentadagen

Deltagande i AT-stämma

Nej. Har istället 3-dagars internat – AT-tinget

Möjlighet att fortsätta med ST

Alla ST-tjänster utannonseras.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Kontakt

Ulrika Uddenfeldt Wort, Utbildningschef
Kontakt via e-post

Pernilla Sahlstrand-Johnson, AT-studierektor
Kontakt via e-post

AT-samordnare: Pia Johansson
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.