Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
28 st
Ingångslön
35 200 kr
AT-ranking
20
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 180 000
Söktryck
257
Studiepott
20 000 kr
SPUR-inspekterad
Inspekterade 2007, 2011 och 2015
Skaraborgs Sjukhus

Postadress:
Skaraborgs Sjukhus Skövde
541 85 Skövde

Växel: 0500-431000

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
20 Plats 20 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Cirka 4 månader internmedicin, cirka 4 månader kirurgi inklusive ortopedi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin. Det tillkommer också en veckas anestesiplacering. Möjlighet finns att byta ut 3 veckor av tjänstgöringen till annan specialitet.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att fullgöra AT. Ska vara klart vid tillträdesdagen.

För dig som har utbildat dig till läkare i annat land än Sverige och inte har svensk gymnasieexamen krävs intyg om godkända språkkunskaper i svenska motsvarande kraven på allmän behörighet för antagningen till läkarutbildningen i Sverige (godkänt prov i Svenska B (alternativt TISUS-test eller motsvarande C1 på europaskalan). För läkare i Norden görs en individuell bedömning.

Introduktion

Ja, en vecka med bl a A-HLR, basal akutmedicin och akutkirurgi.

Utbildning

Fortlöpande utbildning för AT på samtliga kliniker samt en personlig utbildningspott på 20 000 kr och 12 st externa utbildningsdagar för t ex AT-studieresa, regionalt AT-forum, AT-stämma eller annan extern utbildning.

Forskning

Ja, goda möjligheter finns.

Jourer

Ja, mellan, och/eller bakjour finns på sjukhuset.

Handledare

En personlig handledare/placering.

Studiepott

20000 kronor, 12 utbildningsdagar

Ledighet inför AT-tenta

Två dagars inläsning med lön före AT-tenta samt provdagen. Resan betald.

Deltagande i AT-stämma

Ja, utbildningspotten på 20 000 kr används.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Sjukhuset har enstaka närbelägna möblerade lägenheter. Det finns också ett flertal större privata aktörer och ett kommunalt bostadsbolag att vända sig till.

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Se Skövde kommuns hemsida, www.skovde.se

Annat

En AT-studieresa varje år. Nyanställda läkare åker med ”gratis” på den första resan som infaller från anställningens början. SPUR-inspektioner utförs med regelbundet intervall. Fortlöpande förbättringsarbete och utvärdering av AT-klinikerna.

Kontakt

Magnus Boustedt, AT-chef
Kontakt via e-post

Anna Bergsten, koordinator
Kontakt via e-post

Annelie Andersson, koordinator
Kontakt via e-post

Kalle Petersson, AT-studierektor
Kontakt via e-post

Torun Bergdahl, AT-studierektor
Kontakt via e-post