info Just nu bygger vi om i Läkarförbundets webbnätverk vilket kan göra att vissa sidor ser lite märkliga ut. Vid frågor eller synpunkter, kontakta webbsupport@slf.se.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
20 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Ingångslön
35 000 kr
AT-ranking
12
Forskar-AT
Forskarblock annonseras i Regionen
Special-AT
Möjlighet till barnplacering
Upptagningsområde
ca 76 000
Studiepott
15 000 kr
Skellefteå lasarett

Växel: 0910-771000

AT-ranking 2021
Presenteras i samarbete med SYLF
12 Plats 12 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

20-21 mån, förutom standarupplägg brukar några kunna erbjudas barnplacering.

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

2 veckor, varav en vecka med information, gipskurs, NCS-cross – journalutb, A-HLR mm, och en vecka Akutmedicin- och traumautbildning

Utbildning

AT-läkarna erbjuds några interna kurser, samt en utbildningspott på 15 000 kr för en externkurs, förutom AT-utbildningsdagar och löpande undervisning på klinikerna.

Forskning

Möjlighet till forskningsledighet kan diskuteras

Jourer

Dag- och nattjourer. Nattjourveckor på kir, ort och psykiatri. Medicin fram till 24.00, Barn – beredskap i hemmet, Allmänmedicin fram till 21.00 tillsammans med en specialist

Handledare

Studierektor finns, personlig handledare på varje klinik, mentorgrupp fortlöpande under AT

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

Ja, för AT-stämman använder AT-läkaren utbildningspotten på 15 000

Möjlighet att fortsätta med ST

Relativt goda

Bostad

Kräver framförhållning

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Vi förmedlar kontakter

Barnomsorg

Relativt lätt att få dagisplats

Kontakt

Mona Burman, HR-konsult
Telefon: 0910-771866
Kontakt via e-post