Basfakta

Tjänstgöringslängd
20 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Ingångslön
35 300 kr
AT-ranking
6
Forskar-AT
Forskarblock annonseras i Regionen
Special-AT
Möjlighet till barnplacering
Upptagningsområde
ca 76 000
Studiepott
15 000 kr
Skellefteå lasarett

Växel: 0910-771000

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
6 Plats 6 (av 61)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

20-21 mån, förutom standarupplägg brukar några kunna erbjudas barnplacering.

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

2 veckor, varav en vecka med information, gipskurs, NCS-cross – journalutb, A-HLR mm, och en vecka Akutmedicin- och traumautbildning

Utbildning

AT-läkarna erbjuds några interna kurser, samt en utbildningspott på 15 000 kr för en externkurs, förutom AT-utbildningsdagar och löpande undervisning på klinikerna.

Forskning

Möjlighet till forskningsledighet kan diskuteras

Jourer

Dag- och nattjourer. Nattjourveckor på kir, ort och psykiatri. Medicin fram till 24.00, Barn – beredskap i hemmet, Allmänmedicin fram till 21.00 tillsammans med en specialist

Handledare

Studierektor finns, personlig handledare på varje klinik.

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

Ja, för AT-stämman använder AT-läkaren utbildningspotten på 15 000

Möjlighet att fortsätta med ST

Relativt goda

Bostad

Kräver framförhållning

Ersättning vid pendling

Reseersättning erbjuds när AT-läkare önskar placering vid hälsocentraler som ligger mer än en mil utanför centralorten

Medflyttarservice

Vi förmedlar kontakter

Barnomsorg

Relativt lätt att få dagisplats

Kontakt

Maria Sörling Burén, HR-konsult
Telefon: 070-263 34 60
Kontakt via e-post

Övergripande AT-studierektor
Anna Hedlund, överläkare Barn- och ungdomsmedicin
Kontakt via e-post