info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
20 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Ingångslön
35 000 kr
AT-ranking
10
Forskar-AT
Forskarblock annonseras i Regionen
Special-AT
Möjlighet till barnplacering
Upptagningsområde
ca 76 000
Studiepott
15 000 kr
Schysst rekrytering
Ja
Skellefteå lasarett

Växel: 0910-771000

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
10 Plats 10 (av 65)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

20-21 månader, förutom standardupplägg erbjuder vi även möjlighet att göra barnmedicinplacering.

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

2 veckor, varav en vecka med information, gipskurs, NCS-cross – journalutb, A-HLR mm, och en vecka Akutmedicin- och traumautbildning

Utbildning

AT-läkarna erbjuds några interna kurser, samt en utbildningspott på 15 000 kr för en externkurs, förutom AT-utbildningsdagar och löpande undervisning på klinikerna.

Forskning

Möjlighet till forskningsledighet kan diskuteras

Jourer

Dag- och nattjourer. Nattjourveckor på kir, ort och psykiatri. Medicin fram till 24.00, Barn – beredskap i hemmet, Allmänmedicin fram till 21.00 tillsammans med en specialist

Handledare

Studierektor finns, personlig handledare på varje klinik, mentorgrupp fortlöpande under AT

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

Ja, för AT-stämman använder AT-läkaren utbildningspotten på 15 000

Möjlighet att fortsätta med ST

Relativt goda

Bostad

Kräver framförhållning

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Vi förmedlar kontakter

Barnomsorg

Relativt lätt att få dagisplats

Kontakt

Mona Burman, HR-konsult
Telefon: 0910-771866
Kontakt via e-post