Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
32 st
Ingångslön
33 288 kr
AT-ranking
18
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Pedagogisk AT från 2021
Söktryck
320
Schysst rekrytering
Ja
Södersjukhuset
AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
18 Plats 18 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

9 månader på sjukhus, uppdelat på 3 månader kirurgi, 3 månader internmedicin/kardiologi och 3 månader på akutmottagning, samt 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

Introduktion

En veckas introduktion inför första blocket. Därefter separata introduktioner inför internemedicin, akutmottagning, psykiatri och allmänmedicin.

Utbildning

Utöver återkommande och fortlöpande utbildning inom varje block erbjuds också regelbundna lunchseminarier endast avsedda för AT-läkare. Etikseminarier. Ledarskapsdag. Kurs i försäkringsmedicin, trauma, handkirurgi, interprofessionell simulatorträning, HLR-utbildning.

Jourer

Ja

Handledare

Huvudhandledare under sjukhusplaceringen och personlig handledare för varje block.

Deltagande i AT-stämma

Ja. En gång under AT

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Kontakt

Robel Malki, AT-chef

Helene Klinglöf, AT-studierektor

Kontaktas via växeln på telefon 08-616 10 00