Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Ingångslön
35 700 kr
AT-ranking
32
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 170 000
Söktryck
185
Södertälje sjukhus

Postadress:
Södertälje Sjukhus AB,
152 86 Södertälje

Växel: 08-550 240 00
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
32 Plats 32 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

3 månader Kirurgi/Ortopedi/Urologi inklusive 2 veckor Anestesi och 1 vecka Röntgen.
3 månader Internmedicin
3 månader Akutsjukvård
3 månader Psykiatri inklusive 1 vecka Beroende
6 månader Primärvård

Ansökningskrav

Du ska vid ansökningstillfället ha avlagt läkarexamen eller erhållit beslut från Socialstyrelsen om villkor för legitimation. Det är tjänstgöringstiden efter läkarexamen alternativt Socialstyrelsens beslut, som du kan tillgodoräkna dig. Meriterande är yrkeserfarenhet från akutsjukhus, med fördel på Södertälje sjukhus, psykiatri och primärvård i närområdet runt Södertälje. Erfarenhet av jourarbete är meriterande.
Vi strävar efter att göra en långsiktig rekrytering, vilket betyder att det även ingår i vår helhetsbedömning om du är intresserad av att stanna kvar som ST på sjukhuset, inom psykiatrin eller i primärvården i Södertälje.

Introduktion

Ja. Vid start samt vid varje placeringsbyte.

Utbildning

Gemensamma föreläsningar och seminarium en eftermiddag/vecka. Uppehåll under sommar, jul och skollov. Ledarskapsutbildning. Möjlighet att delta i AT-stämman.

Forskning

Aktuella forskningsprojekt på sjukhuset drivs som interna/externa samarbetsprojekt mellan kliniskt verksamma läkare, disputerade forskare och doktorander. Verksamheten drivs i samarbete med Karolinska Institutet och har tillgång till forskningslokaler på Biovation Park Telge (tidigare Astra Zeneca).

Jourer

Det förekommer jourer på samtliga placeringar, i form av avdelningsjour dagtid helg på Kirurg/Ortoped/Urolog-blocket och Internmedicinblocket. Under Akutsjukvårdsblocket förekommer arbete kvällstid samt jourer helger och nätter. Bakjour på plats. Primärjour/beredskapsjour för avdelningar med bakjour i hemmet på Psykiatriblocket.

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

2 dagars betald inläsning inför AT-tentan erbjuds.

Deltagande i AT-stämma

Ja, erbjuds, men den enskilda AT-läkaren ansvarar för att anmäla sig i god tid.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT utgör en viktig rekryteringsbas för ST-läkare.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Södertälje Sjukhus är ett mindre sjukhus nära storstaden. AT-läkarna är en viktig och uppskattad del av medarbetarna på sjukhuset.

Kontakt

Stabskansliet
Kontakt via e-post

Josefine Ylitalo, AT-chef

Emelie Mangs, AT-samordnare

Donna-Petra Touma, Studierektor sjukhuset

Teresa Leao, Studierektor Primärvård

Signe Dagh, Studierektor psykiatrin