info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Ingångslön
32 000 kr
AT-ranking
28
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 170 000
Söktryck
212
Södertälje sjukhus

Postadress:
Södertälje Sjukhus AB,
152 86 Södertälje

Växel: 08-550 240 00
Kontakt via e-post

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
28 Plats 28 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

3 mån opererande specialiteter (kirurgi/ortopedi/urologi) på avdelning/mottagning, inkl 2 v anestesi/IVA. 3 mån internmedicinska avdelningar. 6 månader akutmottagning inkl 1 v röntgen och 1v beroendeakutmottagning, kirurgiska/urologiska/ortopediska/internmedicinska patienter inkl barn och geriatriska patienter. 3 månader psykiatri. 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen/godkänt från socialstyrelsen att göra AT. Erfarenhet av arbete på akutmottagning är meriterande, liksom lokal anknytning och intresse för fortsatt tjänstgöring på sjukhuset efter AT – dessa är dock inte krav.

Introduktion

3 dagar vid start. 2 dagar vid byte till Internmedicin-placering. 3 dagar vid byte till akut-placering. 1 v vid start på psykiatrin. Varierande vid start i primärvård.

Utbildning

1 eftermiddag/vecka med föreläsningar/seminarium under terminerna, uppehåll för jul/sommar. Ledarskapsutbildning till alla AT. Kurs i försäkringsmedicin erbjuds. Deltagande i AT-stämman erbjuds.

Forskning

Aktuella forskningsprojekt på sjukhuset drivs som interna/externa samarbetsprojekt mellan kliniskt verksamma läkare, disputerade forskare och doktorander. Verksamheten drivs i samarbete med Karolinska Institutet och har tillgång till forskningslokaler på Biovation Park Telge (tidigare Astra Zeneca).

Jourer

Ja, under akut-blocket, helger och nätter, med bakjour på huset. Primärjour/beredskap för avdelningar kvällar/nätter på psykiatriblocket, bakjour i hemmet. Under medicinblocket arbetar AT-läkare på avdelning ca en söndag per månad, tillsammans med bakjour (kompledig en annan vardag anslutande vecka).

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

Studietid 4 tim/vecka under primärvårdshalvåret.

Deltagande i AT-stämma

Ja, erbjuds, men den enskilda AT-läkaren ansvarar för att anmäla sig i god tid.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT utgör en viktig rekryteringsbas för ST-läkare.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

AT med utpräglad akut-profil. Ett av få sjukhus som erbjuder 6 månaders akut-block med patienter i blandat flöde (kir/med) och klinisk handledning av akutläkare/ledningsläkare på plats på akuten vardagar 7.30-21.

Kontakt

Stabskansliet
Kontakt via e-post

Hillevi Nilsson, AT-chef

Emelie Mangs, AT-samordnare

Donna-Petra Shaheen, Studierektor

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.