Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Ingångslön
34 300 kr
AT-ranking
17
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 170 000
Söktryck
226
Södertälje sjukhus

Postadress:
Södertälje Sjukhus AB,
152 86 Södertälje

Växel: 08-550 240 00
Kontakt via e-post

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
17 Plats 17 (av 61)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

3 mån opererande specialiteter (kirurgi/ortopedi/urologi) på avdelning/mottagning, inkl 2 v anestesi/IVA. 3 mån internmedicinska avdelningar. 6 månader akutmottagning inkl 1 v röntgen och 1v beroendeakutmottagning, kirurgiska/ urologiska/ ortopediska/ internmedicinska patienter inkl barn och geriatriska patienter. 3 månader psykiatri. 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen/godkänt från socialstyrelsen att göra AT. Erfarenhet av arbete på akutmottagning är meriterande, liksom lokal anknytning och intresse för fortsatt tjänstgöring på sjukhuset efter AT – dessa är dock inte krav.

Introduktion

3,5 dagar vid start. 2 dagar vid byte till Internmedicin-placering. 3 dagar vid byte till akut-placering. 1 v vid start på psykiatrin. Varierande vid start i primärvård.

Utbildning

1 eftermiddag/vecka med föreläsningar/seminarium under terminerna, uppehåll för jul/sommar. Ledarskapsutbildning till alla AT. Kurs i försäkringsmedicin erbjuds. Deltagande i AT-stämman erbjuds.

Forskning

Aktuella forskningsprojekt på sjukhuset drivs som interna/externa samarbetsprojekt mellan kliniskt verksamma läkare, disputerade forskare och doktorander. Verksamheten drivs i samarbete med Karolinska Institutet och har tillgång till forskningslokaler på Biovation Park Telge (tidigare Astra Zeneca).

Jourer

Ja, under akut-blocket, helger och nätter, med bakjour på huset. Primärjour/beredskap för avdelningar kvällar/nätter på psykiatriblocket, bakjour i hemmet. Under placering på kirurgiska- och medicinavdelningar arbetar AT-läkare på avdelning ca en lördag/söndag per månad, tillsammans med bakjour (kompledig en annan vardag anslutande vecka).

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

Egen studietid/möjlighet att auskultera mm ca 4 timmar varannan vecka under primärvårdshalvåret (om inte annan teoretisk utbildning är inbokad då). Utöver det erbjuds 2 dagars betald ledighet för inläsning till AT-tentan.

Deltagande i AT-stämma

Ja, erbjuds, men den enskilda AT-läkaren ansvarar för att anmäla sig i god tid.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT utgör en viktig rekryteringsbas för ST-läkare.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

AT med utpräglad akut-profil. Ett av få sjukhus som erbjuder 6 månaders akut-block med patienter i blandat flöde (kir/med) samt integrerad närakut. Klinisk handledning av akutläkare/ledningsläkare på plats på akuten vardagar 7.30-21

Kontakt

Stabskansliet
Kontakt via e-post

Hillevi Nilsson, AT-chef

Emelie Mangs, AT-samordnare

Donna-Petra Touma, Studierektor sjukhuset

Teresa Leao, Studierektor allmänmedicin

Tove Mogren, Studierektor psykiatrin