Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
AT-ranking
38
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Med akutprofil
Upptagningsområde
ca 170 000
Södertälje sjukhus

Postadress:
Södertälje Sjukhus AB,
152 86 Södertälje

Växel: 08-550 240 00
Kontakt via e-post

AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
38 Plats 38 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

3 månader kirurgi, 3 månader medicin, 6 månader akutmottagning, 3 månader psykiatri, samt 6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller erhållet beslut från Socialstyrelsen om villkor för legitimation, samt anställning som underläkare i klinisk verksamhet efter examen/legitimationsvillkor.

Introduktion

3 dagar introduktion vid varje placerings början vid de opererande/internmedicinska och akuta verksamhetsområdena, psykiatri 3 dagar, samt allmänmedicin 1-2 veckor.

Utbildning

Teoretiska studier i seminarie- och eller föreläsningsform inom respektive huvudavsnitt, samt möjlighet att delta i utbildningsaktiviteter där AT-läkaren är placerad på sjukhuset. En halvdag/vecka är avsatt för utbildning. Under sommaren är undervisningen kraftigt reducerad.

Forskning

Nej

Jourer

Under akutplaceringen som påbörjas andra halvåret ingår jourarbete såväl dag som natt, bakjour finns alltid på huset men inte alltid på akutmottagningen. Under psykiatriplaceringen, beredskapsjourer.

Handledare

En och samma grupphandledare under hela sjukhusplaceringen. En personlig ”fadder” under kirurgi, medicin och psykiatriplaceringen. En personlig handledare under akutplaceringen. Under primärvårdsplaceringen är handledningen individuell och schemalagd till 1 timme/vecka.

Ledighet inför AT-tenta

Två dagar samt tentamensdagen.

Deltagande i AT-stämma

I mån av plats, en gång under AT-tjänstgöringen.

Möjlighet att fortsätta med ST

Egna AT-läkare utgör en stor del av rekryteringsbasen.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Kontakt

Stabskansliet
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.