Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
48 st
Ingångslön
33 000 kr
AT-ranking
45
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 297 000
Schysst rekrytering
Ja
Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Skene

Postadress:
SÄS Borås
Brämhultsvägen 53,
501 82 Borås

Växel: 033-616 10 00
Fax: 033 – 616 14 35
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
45 Plats 45 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4,5 månader medicin, 4,5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav

Läkarexamination

Introduktion

1 veckas allmän introduktion samt ytterligare introduktion inför varje nytt block.

Utbildning

AT-onsdag 1 gång i månaden, egenvald extern kurs, klinikspecifik utbildning.

Forskning

Maximalt 6 veckor tjänstledighet mellan AT-block finnanserat av egna forskningsmedel.

Jourer

Delaktighet i jourverksamhet på samtliga block.

Handledare

AT-chef under hela tjänstgöringen.

Klinisk handledare på de olika placeringarna

Studiepott

Erbjuder extern Lipusgodkänd utbildning

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

Jämställs med extern utbildning

Möjlighet att fortsätta med ST

Goda möjligheter. AT-läkarna är en stor rekryteringsbas för vidare ST.

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Annat

Bedömningsunderlag finns för att säkra utbildningskvaliteten. Du utvärderar själv verksamheten efter varje blockplacering (webbenkät). En utvecklingsgrupp bestående av representanter från sjukhuset, primärvården och AT-läkarna arbetar kontinuerligt med att förbättringar. AT-onsdag: dedikerad utbildning och APT en gång/månad

Kontakt

Rikard Sundberg, AT-chef
Kontakt via e-post

Antal Bajor
Kontakt via e-post

Berit Lemburg
Kontakt via e-post