Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
24 st
Ingångslön
35 200 kr
AT-ranking
45
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Pedagogisk AT
Upptagningsområde
ca 300 000
Söktryck
280
Schysst rekrytering
Ja
Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Skene

Postadress:
SÄS Borås
Brämhultsvägen 53,
501 82 Borås

Växel: 033-616 10 00
Fax: 033 – 616 14 35
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
45 Plats 45 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4,5 md kirurgi
4,5 md medicin
3 md psykiatri
6 md vårdcentral

Pedagogisk AT finns vid ett fåtal block. Tjänstgöringslängden är 20 månader för pedagogisk AT.

Ansökningskrav

Examen krävs inte vid ansökan men deadline för när examensbevis måste vara inlämnat sätts vid erbjudande av tjänst. Läkarexamen krävs för att få påbörja AT.
För meriterande kriterier se annons.

Introduktion

1 vecka vid AT-start därefter kortare introduktion vid varje blockstart.

Utbildning

– 1 st Egenvald extern lipusgodkänd kurs (max 5 dagar, begreppet studiepott används ej)
– Hypocampus under hela AT-perioden
– 1 st bok, egenvald studielitteratur, godkänd av AT-teamet
– Utbildningsdag varje månad
– Lokal utbildning på given placering
– Simulering i akut situation, interprofessionellt samarbete och lågaffektivt bemötande
– Etikdag
– Reflektionsgrupp
– Journalclub
– AT-forum (2 dagar regionalt arrangerad konferens)
m.m.

Forskning

6 veckor forskning godkänns vid extern finnansering. Tiden ska placeras mellan blockövergången och ansökas om vid start av AT.

Jourer

Kväll och natt under medicin och kirurgblocket. Kvällsjourer under vårdcentralsplaceringen.

Handledare

Ja

Studiepott

Erbjuder extern Lipusgodkänd utbildning

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

AT-stämma likställs med egenvald kurs.

Möjlighet att fortsätta med ST

Absolut!

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Bedömningsunderlag finns för att säkra utbildningskvaliteten. Du utvärderar själv verksamheten efter varje blockplacering (webbenkät). En utvecklingsgrupp bestående av representanter från sjukhuset, primärvården och AT-läkarna arbetar kontinuerligt med att förbättringar. AT-onsdag: dedikerad utbildning och APT en gång/månad.

En utvecklingsgrupp bestående av AT-läkare arbetar kontinuerligt med förbättringar.

Kontakt

Rikard Sundberg, AT-chef
Kontakt via e-post

Antal Bajor, Studierektor
Kontakt via e-post

Berit Lemburg
Kontakt via e-post

Malin Lindén, AT samordnare
Kontakt via e-post