info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
18 st
Ingångslön
30 900 kr
AT-ranking
66
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 297 000
Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Skene

Postadress:
SÄS Borås
Brämhultsvägen 53,
501 82 Borås

Växel: 033-616 10 00
Fax: 033 – 616 14 35
Kontakt via e-post

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
66 Plats 66 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader opererande, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav

Läkarexamen, alt. tillstånd från socialstyrelsen att fullgöra AT i Sverige.

Goda kunskaper i svenska språket motsvarande C1 enligt Europarådets referensram för språk.

Introduktion

1 vecka sjukhusgemensam innefattande 2 dagars akutmedicin, därutöver introduktion inför varje blockplacering

Utbildning

Regelbunden klinikutbildning på sjukhuset och inom primärvården, gemensamma temaeftermiddagar 1/månad för samtliga, praktisk träning i akutmedicin i simulatormiljö, projektarbete, försäkringsmedicin 2 dagar, möjlighet att delta i dialogforum för AT-utvecklingsarbete med övergripande studierektor. Individuell studiepott finns för att önska övrig utbildning.

Forskning

Tjänstledighet för forskning under Allmäntjänstgöring på SÄS prövas individuellt.

Jourer

Jourtjänstgöring ingår som en del i AT-läkarens utbildning

Handledare

AT-chef under hela tjänstgöringen.

Klinisk handledare på de olika placeringarna

Studiepott

Ja individuell

Ledighet inför AT-tenta

2 dagar

Deltagande i AT-stämma

Ja betalt via studiepott

Möjlighet att fortsätta med ST

God

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Annat

Bedömningsunderlag finns för att säkra utbildningskvaliteten. Du utvärderar själv verksamheten efter varje blockplacering (webbenkät). En utvecklingsgrupp bestående av representanter från sjukhuset, primärvården och AT-läkarna arbetar kontinuerligt med att förbättringar. AT-lunch 1/månad tillsammans med sjukhusgemensam studierektor.

Kontakt

Birgitta Ridderbjelke
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.