info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
36 300 kr
AT-ranking
7
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Söktryck
64
Studiepott
20 000 kr
Sollefteå sjukhus

Postadress:
Sollefteå sjukhus
881 04 Sollefteå

Växel: 0620-19000

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
7 Plats 7 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin, Kirurgi (utlokaliserat till annat sjukhus), Psykiatri (varav 3 veckor LPT i Sundsvall) och Primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

En veckas introduktion

Utbildning

4 AT-dagar per termin med föreläsning via Sundsvall. Självstudier motsvarande 4h per vecka, regelbunden undervisning enligt schema, 2 dagars internat.

Forskning

Positiv till forskning, centralt eller egenfinansierad. Den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs utifrån forskningstid.

Jourer

Medicin- och kirurgkliniken. Primärjour dag och natt på akutmottagningen. Psykiatri;beredskap kväll och natt med bakjoursstöd. Primärvårdsjour med handledare.

Handledare

En handledare per placering.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, utifrån överenskommelse med verksamheten

Deltagande i AT-stämma

Betald ledighet inom ramen för studiepotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja goda möjligheter till ST

Bostad

Bostadsmarknaden god. Flyttkostnad betalas.

Medflyttarservice

I samarbete med Sollefteå kommun

Barnomsorg

I samarbete med Sollefteå kommun

Annat

Kurs i ATLS ingår, glesbygdstillägg 2500kr/månad, AT-center, AT-råd, friskvård 1h per vecka med eget gym. Möjlighet till 2 veckors auskultation inom ramen för studiepotten.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Annan kontaktperson:

Sara Lundgren, AT-chef
0611-802 92

Anna Elmerfeldt Wallinder
060-13 54 01