Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
41 200 kr
AT-ranking
49
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 37 300
Söktryck
27
Sollefteå sjukhus

Postadress:
Sollefteå sjukhus
881 04 Sollefteå

Växel: 0620-19000

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
49 Plats 49 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4,5 månader opererande specialiteter (utlokaliserat till annat sjukhus), 4,5 månader internmedicin, 3 månader psykiatri (varav 3 veckor LPT i Sundsvall) och 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

Två veckor

Utbildning

ATLS-kurs, självstudier motsvarande 4h per vecka, regelbunden utbildning vid respektive klinikplacering. Totalt över 3 veckors utbildningspaket bla. innehållande sjukhusjuridik, försäkringsmedicin och konsultationsteknik mm.

Forskning

Vi är positiva till forskning, centralt eller egenfinansierad. Den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs utifrån forskningstid.

Jourer

Medicin- och kirurgkliniken. Primärjour dag och natt på akutmottagningen.
Psykiatri; beredskap kväll och natt med bakjoursstöd.
Primärvårdsjour med handledare.

Handledare

En handledare per placering.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, utifrån överenskommelse med verksamheten.

Möjlighet att fortsätta med ST

AT-läkarna utgör vår viktigaste rekryteringsbas till ST

Bostad

Bostadsmarknaden relativt god. Flyttkostnad betalas upp till 20 000 kr.

Ersättning vid pendling

Ja, vid primärvårdsplacering i glesbygd

Medflyttarservice

Ja, via kommunerna.

Barnomsorg

Ja, via kommunen.

Annat

Grundlön 37 300, glesbygdstillägg 2500kr/månad, totalt 39 800. AT/BT-center, AT-råd 1 gång per termin, friskvård 1h per vecka med gym på sjukhuset.

Kontakt

Kontaktperson (Studierektor):
Anna Elmerfeldt Wallinder
Telefon: 060-18 14 99

Annan kontaktperson:

Jonas Lindbäck, AT-chef
Telefon: 0611-802 92

Matilda Hedin, AT-samordnare
Telefon: 0660-899 12