Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Medellön
33 000 kr
AT-ranking
39
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 250 000
Sunderby sjukhus

Växel: 0920-28 20 00
Fax: 0920-28 00 28
Kontakt via e-post

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
39 Plats 39 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

11 månader som fördelas på internmedicin och opererande spec, 3 mån psykiatri, 6 mån allmänmedicin, 1 mån valfri

Ansökningskrav

Läkarexamen eller fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Vårderfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga mötet och referenser.

Introduktion

2 veckor inkl akut/trauma 1 vecka.

Utbildning

1 eftermiddag/vecka samt klinikbunden undervisning.

Varje AT-läkare blir erbjuden ett utbildningsprogram med bland annat en veckas traumautbildning samt en veckas utbildning i skadehandläggning i vintermiljö. Denna utbildning sker i Riksgränsen. Du erbjuds en veckas studiebesök/utbildning någonstans inom EU, max 16 000 kr. Vi erbjuder också kurs i Försäkringsmedicin.

Forskning

Ett forskarblock per år tillsätts. I övrigt finns det möjlighet att varva arbete och ledighet för forskning under kortare perioder.

Jourer

Varierar mellan klinikerna. Nattjour inom medicin och psykiatri. Nattjoursvecka under kirurgplaceringen. Ingen ensam nattjour.

Handledare

1 personlig handledare/huvudavsnitt samt studierektor.

Ledighet inför AT-tenta

Tre dagar inklusive tentadag.

Deltagande i AT-stämma

Nej

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Möblerade lägenheter kan finnas tillgängliga för korttidsboende (3 månader)

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Ja

Annat

Tre block startar v.5 2020 och fyra block startar v.18 2020. De AT-läkare som får block med sen start är även anställd v5 + v6 för introduktion och kurs i akutmedicin. Normalt finns det vikariatsmöjligheter för den som vill jobba fram till den ”riktiga” AT-starten.

Kontakt

Annan kontaktperson:
Malin Bergenstråle, AT-samordnare
Mobil: 070-231 56 56
Kontakt via e-post

Kenneth Robarth, AT-chef

Maria Backman, Studierektor

Mari Molin, Studierektor

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.