Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Ingångslön
35 500 kr
AT-ranking
65
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 250 000
Söktryck
11
Sunderby sjukhus

Växel: 0920-28 20 00
Fax: 0920-28 00 28
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
65 Plats 65 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

9 mån internmedicin- och opererande spec. 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin

Ansökningskrav

Läkarexamen eller fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Vårderfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga mötet och referenser.

Introduktion

2 veckor inkl akut/trauma 1 vecka.

Utbildning

1 eftermiddag/vecka samt klinikbunden undervisning.
Varje AT-läkare blir erbjuden ett utbildningsprogram med bland annat en veckas traumautbildning. Du erbjuds en veckas studiebesök/utbildning någonstans inom EU, max 16 000 kr eller en veckas utbildning i skadehandläggning i vintermiljö. Denna utbildning sker i Riksgränsen. Vi erbjuder också utbildning i Försäkringsmedicin.

Forskning

Nej

Jourer

Varierar mellan klinikerna. Nattjour inom medicin och psykiatri. Nattjoursvecka under kirurgplaceringen. Ingen ensam nattjour.

Handledare

1 personlig handledare/huvudavsnitt samt studierektor.

Ledighet inför AT-tenta

Tre dagar inklusive tentadag.

Deltagande i AT-stämma

Nej

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Möblerade lägenheter kan finnas tillgängliga för korttidsboende (3 månader)

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

AT-start v 35 med 4 personer och v 48 med 4 personer. De som får block med sen start är även anställda v 35 + 39 för introduktion och kurs i akutmedicin. Normalt finns det även möjlighet till vikariat för den som vill jobba fram till den ”riktiga” AT-starten.

Kontakt

Annan kontaktperson:
Malin Bergenstråle, AT-samordnare
Mobil: 070-231 56 56
Kontakt via e-post

Maria Backman, Studierektor

Anton Olsson, Studierektor