Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
14 st
Medellön
34 800 kr
AT-ranking
57
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Primärvårdsstart
Upptagningsområde
ca 150 000
Studiepott
20 000 kr
Sundsvall-Härnösand, Länssjukhuset

Växel: 060-181000
Fax: 060-181800

AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
57 Plats 57 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Samtliga startar med 4 veckors primärvård, 6 månader medicin inkl 3 veckors valfri klinik, 6 månader kirurgi inkl ortopedi, anestesi och urologi, 3 månader psykiatri samt 5 månader primärvård

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

En veckas introduktion

Utbildning

4 AT-dagar per termin med föreläsningar. Två dagars AT-internat, 1 timmes undervisning per vecka under medicin, kirurgi och psykiatri, 3 dagars utbildning i öron/ögon undersökningsteknik. Inläsningstid motsvarande 4 timmar per vecka efter överenskommelse med studierektor.

Forskning

Det finns möjlighet till kurs i forskningsmetodik och handledning genom FOU-centrum.

Jourer

Medicin- och kirurgkliniken, kvälls- och helgjourer på akuten med primärjour på huset.
Primärvårdsjour med handledare. Psykiatri beredskap kväll och natt med bakjoursstöd.

Handledare

Handledare/huvudavsnitt: Handledare i AT-grupp samt studierektorer

Ledighet inför AT-tenta

1 vecka avsatt tid för inläsning inför AT-tentan.

Deltagande i AT-stämma

Betald ledighet inom ramen för studiepotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, goda möjligheter till ST

Bostad

Bostadsmarknaden relativt god. Flyttkostnaden betalas.

Annat

AT-center. AT-råd, aktiv underläkarklubb (SULK), friskvård 1 tim/v med eget gym.
Möjlighet till 2 veckors utbytestjänstgöring i annat land.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
SULK (Sundsvalls underläkarklubb)
Johan Lindgren, telefon 060-18 10 00

Annan kontaktperson:
AT samordnare: Carina Burman, telefon 070-218 10 27
Kontakt via e-post

AT chef: Henrik Salo, telefon 0611-802 92

Anna Burenius, SYLF, telefon 060-181 000

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.