Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
14 st
Ingångslön
37 300 kr
AT-ranking
43
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 150 000
Söktryck
145
Sundsvall-Härnösand, Länssjukhuset

Växel: 060-181000
Fax: 060-181800

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
43 Plats 43 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4½ månader opererande specialiteter, 4½ månader internmedicin, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Primärvårdsplaceringen är förlagd till hälsocentralerna i kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand, med möjlighet till placering i glesbygd.

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

2 veckor

Utbildning

1 timme per vecka under medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin. Totalt över 3 veckors gemensamt utbildningspaket bl.a. innehållande sjukhusjuridik, försäkringsmedicin och konsultationsteknik mm. Studietid motsvarande 4 h per vecka.

Forskning

Positiv till forskning, centralt eller egenfinansierad. Den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs utifrån forskningstid.

Jourer

Kirurgkliniken: Kvälls- och helgjourer på akuten med primärjour på huset.
Medicinkliniken: Natt- kvälls- och helgjourer på akuten med primärjour på huset.
Psykiatri: beredskap kväll och natt med bakjoursstöd.
Primärvårdsjour med handledare.

Handledare

En handledare per placering samt grupphandledning.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, utifrån överenskommelse med verksamheten.

Deltagande i AT-stämma

Betald ledighet inom ramen för studiepotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

AT-läkarna utgör vår viktigaste rekryteringsbas till ST

Bostad

Bostadsmarknaden relativt god. Flyttkostnad betalas upp till 20 000 kr.

Ersättning vid pendling

Ja, vid primärvårdsplacering i glesbygd

Medflyttarservice

Ja, via kommunerna

Annat

Stort AT/BT-center, AT-råd 1 gång per termin, friskvård 1h per vecka med gym på sjukhuset

Kontakt

Jonas Lindbäck, AT-chef
Telefon: 0611-802 92

Hanne Lindbergh, AT-samordnare
Telefon: 060-18 10 30

Anna Elmerfeldt Wallinder, Studierektor
Telefon: 060-13 54 01