info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
14 st
Ingångslön
36 300 kr
AT-ranking
17
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 150 000
Söktryck
142
Studiepott
20 000 kr
Sundsvall-Härnösand, Länssjukhuset

Växel: 060-181000
Fax: 060-181800

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
17 Plats 17 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Primärvårdsstart, kirurgi, medicin (inkl 3 veckors valfri placering), psykiatri samt primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

En veckas introduktion

Utbildning

4 AT-dagar per termin med föreläsningar, 2 dagars AT-internat, 1 timmes utbildning per vecka under medicin, kirurgi och psykiatri. 3 dagar utbildning i öron/ögon undersökningsteknik. Självstuder motsvarande 4 h per vecka.

Forskning

Positiv till forskning, centralt eller egenfinansierad. Den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs utifrån forskningstid.

Jourer

Kirurgkliniken: Kvälls- och helgjourer på akuten med primärjour på huset.
Medicinkliniken: Natt- kvälls- och helgjourer på akuten med primärjour på huset.
Psykiatri: beredskap kväll och natt med bakjoursstöd.
Primärvårdsjour med handledare.

Handledare

En handledare per placering samt grupphandledning.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, utifrån överenskommelse med verksamheten.

Deltagande i AT-stämma

Betald ledighet inom ramen för studiepotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, goda möjligheter till ST

Bostad

Bostadsmarknaden relativt god. Flyttkostnaden betalas.

Annat

AT-center, AT-råd, friskvård 1h per vecka med eget gym. Möjlighet till 2 veckors auskultation inom ramen för studiepotten.

Kontakt

Sara Lundgren, AT-chef
Telefon: 0611-802 92

Carina Burman, AT-samordnare
Telefon: 060-18 10 30

Anna Elmerfeldt Wallinder, Studierektor
Telefon: 060-13 54 01