info Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
36 000 kr
AT-ranking
24
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 50 000
Söktryck
130
Studiepott
15 000 kr
Torsby sjukhus

Växel: 054 61 50 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
24 Plats 24 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 mån internmedicin
6 mån opererande kir/orto/An
3 mån psykiatri
6 mån allmänmedicin

Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

Ansökningskrav

Läkarexamen alternativt beslutsunderlag från Socialstyrelsen

Introduktion

1 vecka: Två ggr per termin arrangerar vi en kurs i omhändertagande av svårt sjuka patienter. I samband med akutkursen arrangeras en gemensam introduktionsträff för alla våra nya AT-läkare, samt 1 vecka lokal gemensam introduktion på sjukhuset.

Utbildning

Ja, som komplement till den kliniska undervisningen finns AT-föreläsningar varje vecka

Forskning

Kan diskuteras, max 2 månader per år (förlänger AT)

Jourer

Ja med stöd av bakjour

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

2 dagar för inläsning samt själva tentamensdagen fullt betalda

Deltagande i AT-stämma

Personligt val, medel från studiepotten kan utnyttjas

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Personalbostäder finns

Ersättning vid pendling

ja vid psykiatriplaceringen och när VC ligger längre bort än 2 mil

Barnomsorg

Kommunal

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Facklig företrädare Julia Kempa, Ordf SYLF,
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:

AT-Läkarchef Mats Modin
Kontakt via e-post

HR – konsult Anette Sätherberg
Kontakt via e-post

AT-studierektor Simon Berhane
010-834 70 46

Sylf företrädare Ordf. Rebecka Skarstam
Kontakt via epost