Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
37 500 kr
AT-ranking
24
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 50 000
Söktryck
130
Studiepott
15 000 kr
Torsby sjukhus

Växel: 054 61 50 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
24 Plats 24 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 mån internmedicin
6 mån opererande kir/orto/An
3 mån psykiatri
6 mån allmänmedicin

Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

Ansökningskrav

Läkarexamen alternativt beslutsunderlag från Socialstyrelsen

Introduktion

1 vecka: Två ggr per termin arrangerar vi en kurs i omhändertagande av svårt sjuka patienter. I samband med akutkursen arrangeras en gemensam introduktionsträff för alla våra nya AT-läkare, samt 1 vecka lokal gemensam introduktion på sjukhuset.

Utbildning

Ja, som komplement till den kliniska undervisningen finns AT-föreläsningar varje vecka

Forskning

Kan diskuteras, max 2 månader per år (förlänger AT)

Jourer

Ja med stöd av bakjour

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

2 dagar för inläsning samt själva tentamensdagen fullt betalda

Deltagande i AT-stämma

Personligt val, medel från studiepotten kan utnyttjas

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Personalbostäder finns

Ersättning vid pendling

ja vid psykiatriplaceringen och när VC ligger längre bort än 2 mil

Barnomsorg

Kommunal

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Facklig företrädare David Unger, Ordf SYLF
Kontakt via e-post

Mikael Bergenheim, Utbildningsläkarchef
010-831 56 72
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:

Anette Sätherberg, HR – konsult
Kontakt via e-post

AT-studierektor Simon Berhane
010-834 70 46