Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
4 st
Ingångslön
31 500 kr
AT-ranking
Ingen
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 94 000
Söktryck
77
Schysst rekrytering
Ja
Trelleborgs lasarett

Växel: 0410-55000
Fax: 0410-55128
Kontakt via e-post

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
Ingen AT-ranking

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin 4,5 månader
Kirurgi 4,5 månader
Psykiatri 3 månader
Primärvård 6 månader

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

1 vecka gemensam introduktion i Malmö/Lund.

1 veckas lokal introduktion vid start av internmedicin inkl akut mott i Trelleborg.

Utbildning

Två timmar undervisning per vecka schemalagda kliniköverbyggande. Mentorsamtal.

Jourer

Dag – och kvällsjour. Ej ensam då ST-läkare arbetar parallellt alternativt att bakjour finns fysiskt på sjukhuset.

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

Ja

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

För information se kommunens hemsida www.trelleborg.se.

Kontakt

Per Wihlborg, AT-chef
Kontakt via e-post

Cecilia Persson, AT-samordare
Kontakt via e-post

Sabine El-Hage, Studierektor
Kontakt via e-post