Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
4 st
Ingångslön
33 000 kr
AT-ranking
63
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 94 000
Söktryck
77
Schysst rekrytering
Ja
Trelleborgs lasarett

Växel: 0410-55000
Fax: 0410-55128
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
63 Plats 63 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Omfattar 18 månader totalt fördelat på internmedicin 4,5 månader, kirurgi 4,5 månader, 3 månader psykiatri samt 6 månader allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

1 vecka gemensam introduktion i Malmö/Lund.

1 veckas lokal introduktion vid start av internmedicin inkl akut mott i Trelleborg.

Utbildning

Schemalagd klinikövergripande utbildning 2 timmer per vecka.
Akutsjukvårdskurs, Försäkringsmedicin, STRAMA, Regional AT-dag samt Region Skånes AT-ting.

Jourer

Dag – och kvällsjour. Ej ensam då ST-läkare arbetar parallellt alternativt att bakjour finns fysiskt på sjukhuset.

Handledare

Personlig handledare samt möjlighet till mentor.

Ledighet inför AT-tenta

Tre dagar samt tentamensdagen.

Deltagande i AT-stämma

Region Skånes AT-Ting med 3 dagars internat med föreläsningar och workshops.

Möjlighet att fortsätta med ST

AT-läkarna utgör en viktig rekryteringsbas för ST.

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

För information se kommunens hemsida www.trelleborg.se.

Kontakt

Riva El Assaad, AT-chef
Kontakt via e-post

Cecilia Persson, AT-samordare
Kontakt via e-post

Sara Al-Husseiny, Studierektor
Kontakt via e-post