info Just nu bygger vi om i Läkarförbundets webbnätverk vilket kan göra att vissa sidor ser lite märkliga ut. Vid frågor eller synpunkter, kontakta webbsupport@slf.se.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
9 st
Ingångslön
30 500 kr
AT-ranking
51
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Uppsala Akademiska sjukhuset

Växel: 018-611 00 00

AT-ranking 2021
Presenteras i samarbete med SYLF
51 Plats 51 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

18 månader: 4.5 månader kirurgi (inklusive ortopedi och anestesi), 4.5 månader medicin (inklusive cardiologi), 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Forskarblocken omfattar även 12 månaders forskningstid.

Ansökningskrav

Godkänd läkarexamen. Meriter som beaktas: läkar-/annat sjukvårdsarbete, annan yrkeserfarenhet/utbildning, pedagogisk erfarenhet, ledarskap, forskn- & utveckl.arbete.

Introduktion

Blocken börjar med 1 veckas introduktion.

Utbildning

Seminarier/föreläsningar varje onsdageftermiddag på respektive huvudavsnitt + en gemensam studiedag/termin. Grupphandledning varannan onsdageftermiddag med extern handledare

Ledarskapsutbildning i form av UGL erbjuds. AT-läkarna erbjuds möjlighet att delta i kurser såsom ATLS/AMLS.

Forskning

4 forskarblock/termin. 12 månaders forskningstid under forskarblocken.

Jourer

AT-läkarna kan delta i jourer efter inskolning.

Handledare

En huvudansvarig för AT-utbildningen finns vid varje klinik, ofta biträds de av ytterligare en person. Varje senior läkare handleder utbildningsläkare i den sk dag-till-dag-handledningen. Varje AT-grupp (9 personer) går i grupphandledning varannan vecka.

Studiepott

Nej men två valfria externa kurser

Ledighet inför AT-tenta

En inläsningsdag samt ledighet med lön på skrivningsdagen.

Deltagande i AT-stämma

Betald ledighet inkl resa.

Möjlighet att fortsätta med ST

ST-tjänster utannonseras.

Bostad

Förmedlar kontakt.

Ersättning vid pendling

Ersättning vid pendling till vissa primärvårdsplaceringar.

Barnomsorg

Underdimensionerad

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Övergripande AT-studierektor Niclas Abrahamsson.

Annan kontaktperson:
AT-chef Erik Salaneck,
Kontakt via e-post

Personaladministratör Christina Asplund
Kontakt via e-post