Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
19 st
Ingångslön
34 700 kr
AT-ranking
28
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Schysst rekrytering
Ja
Uppsala Akademiska sjukhuset

Växel: 018-611 00 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
28 Plats 28 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

18 månader: 4.5 månader kirurgi (inklusive ortopedi och anestesi), 4.5 månader medicin (inklusive cardiologi), 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Forskarblocken omfattar även 12 månaders forskningstid.

Ansökningskrav

Godkänd läkarexamen. Meriter som beaktas: läkar-/annat sjukvårdsarbete, annan yrkeserfarenhet/utbildning, pedagogisk erfarenhet, ledarskap, forskn- & utveckl.arbete.

Introduktion

Blocken börjar med 1 veckas introduktion.

Utbildning

Seminarier/föreläsningar varje onsdageftermiddag på respektive huvudavsnitt + en gemensam studiedag/termin. Grupphandledning varannan onsdageftermiddag med extern handledare

Ledarskapsutbildning i form av UGL erbjuds. AT-läkarna erbjuds möjlighet att delta i kurser såsom ATLS/AMLS.

Forskning

4 forskarblock/termin. 12 månaders forskningstid under forskarblocken.

Jourer

AT-läkarna kan delta i jourer efter inskolning.

Handledare

En huvudansvarig för AT-utbildningen finns vid varje klinik, ofta biträds de av ytterligare en person. Varje senior läkare handleder utbildningsläkare i den sk dag-till-dag-handledningen. Varje AT-grupp (9 personer) går i grupphandledning varannan vecka.

Studiepott

Nej men två valfria externa kurser

Ledighet inför AT-tenta

En inläsningsdag samt ledighet med lön på skrivningsdagen.

Deltagande i AT-stämma

Betald ledighet inkl resa.

Möjlighet att fortsätta med ST

ST-tjänster utannonseras.

Bostad

Förmedlar kontakt.

Ersättning vid pendling

Ersättning vid pendling till vissa primärvårdsplaceringar.

Barnomsorg

Underdimensionerad

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Karin Stolare, övergripande AT-studierektor
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
Pernilla Rundlöf Nygren, AT-chef
Kontakt via e-post

Johan Carlsson, AT-handläggare
Kontakt via e-post

Personaladministratör Christina Asplund
Kontakt via e-post