Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
14 st
Ingångslön
37000–38000 kr med höjning efter 12 månader + lönerevision årligen. Beroende på tidigare vikariat.
AT-ranking
1
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 180 000
Studiepott
25 000 kr
Schysst rekrytering
Ja
Varbergs sjukhus

Växel: 0340-481000
Fax: 035-83419
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
1 Plats 1 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader kirurgi varav 3 månader på akuten, 6 månader internmedicin varav 3 månader på akuten, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

2 veckor introduktion inkl. utbildning i akut omhändertagande.

Utbildning

En halvdag/vecka. Ledarskapsutbildning en dag + 2 dagars internat om ledarskap. Studiepott för kompetensutveckling 17 500 kr.

Forskning

Erbjuds grundläggande kurs i forskningsmetodik.

Jourer

Finns alltid mellanjour/bakjour i huset utom psykiatrin, där bakjouren finns i hemmet.

Handledare

Personlig handledare på varje klinik. Grupphandledning 4 gånger per halvår.

Ledighet inför AT-tenta

Tentamensdagen med lön, förberedelse egen ledighet.

Deltagande i AT-stämma

Alla som så önskar får delta i AT-stämman. Betald ledighet 2 dagar. Resa och boende tas från studiepotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

AT-läkarna utgör en rekryteringsbas.

Bostad

Hjälp med bostad i mån av tillgång

Annat

Varje AT-läkare har möjlighet att under 2 veckor (1 vecka under medicin- och 1 vecka under kirurghalvåret) auskultera inom valfri verksamhet.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
AT-chef Jana Hartelius

Annan kontaktperson:
AT-samordnare Isabell Skoglund Forsvid