info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
9 st
Medellön
32 800 kr
AT-ranking
37
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 96 000
Studiepott
10 000 kr
Värnamo sjukhus

Växel: 010-241 00 00

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
37 Plats 37 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

21 månader: 6 mån medicin inkl geriatrisk rehabilitering, 6 mån kirurgi inkl sex veckor ortopedi, 2 veckor anestesi, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin. Auskultationsmöjligheter upp till 2 veckor på respektive medicin- och kirurgkliniken och inom primärvården, s k ”önskeplacering” (totalt sex veckor).

Ansökningskrav

LADOK-utdrag/läkarexamensbevis krävs samt CV och personligt brev med fotografi. Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Introduktion

Vi har en veckas obligatorisk introduktion för våra AT-läkare. På respektive klinik sker en arbetsplatsnära introduktion.

Utbildning

En halvdag formaliserad utbildning per månad. Ledarskap för AT-läkare (4 dagar totalt, regiongemensam) Akutmedicin (regiongemensam) Traumamedicin (regiongemensam) Bemötande vid hot och våld (regiongemensam) Försäkringsmedicin (regiongemensam) Studiepott 10 000 kr.

Forskning

Möjlighet finns i begränsad omfattning. Vi erbjuder ej Forskar-AT.

Jourer

Inom psykiatrin förväntas alla att delta i jourarbetet som sker dagtid under vardagar. På medicinkliniken förväntas alla AT-läkare gå självständig nattjour efter en tids introduktion. På kirurg-/ortopedjouren (gemensam) är målsättning att AT-läkare ska gå jour tillsammans med en legitimerad läkare. De AT-läkare som är speciellt intresserade kan efter samråd med verksamhetschef få gå nattjour i slutet av sin placering.

Handledare

Individuell handledning på respektive klinik. AT-chef/studierektor under hela AT.

Ledighet inför AT-tenta

Ingen. Däremot ledighet med lön för att skriva tentan.

Deltagande i AT-stämma

Ja, inklusive konferensavgift. Resa och boende bekostas av studiepott.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Ja

Medflyttarservice

Ja

Barnomsorg

Ja

Annat

Reflektionsträffar med kurator. Arbetsplatsträff för AT-läkare en gång per månad. Medarbetarsamtal. Välfungerande AT-organisation med AT-chef, studierektorer samt HR.

Individuell löneöversyn för AT-läkare genomförs efter 12 månaders anställning.

 

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Carolina Elton
Kontakt via e-post

Rekryteringsspecialist
Pia Bolmgren Svensson
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:

Celinda Gaardsdal
Kontakt via e-post

Clemens Finch, studierektor
Kontakt via e-post

Martin Friberg, studierektor
Kontakt via e-post

 

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.