info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Ingångslön
33 500 kr
AT-ranking
62
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 96 000
Söktryck
21
Schysst rekrytering
Ja
Värnamo sjukhus

Växel: 010-241 00 00

AT-ranking 2020
Presenteras i samarbete med SYLF
62 Plats 62 (av 65)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader medicin (inkl geriatrik), 6 månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi), 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

LADOK-utdrag/läkarexamensbevis. Utländska sökande ska bifoga Socialstyrelsens beslut om tillstånd att göra AT i Sverige. Du ska ha läkarexamen vid planerat tillträde av AT-block samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Introduktion

Vi har en veckas obligatorisk introduktion för våra AT-läkare. På respektive klinik sker en arbetsplatsnära introduktion.

Utbildning

En halvdag formaliserad utbildning per månad. Ledarskap för AT-läkare (4 dagar totalt, regiongemensam) Akutmedicin (regiongemensam) Traumamedicin (regiongemensam) Bemötande vid hot och våld (regiongemensam) Försäkringsmedicin (regiongemensam)

Forskning

Möjlighet finns i begränsad omfattning. Vi erbjuder ej Forskar-AT.

Jourer

Inom psykiatrin förväntas alla att delta i jourarbetet som sker dagtid under vardagar. På medicinkliniken förväntas alla AT-läkare gå självständig nattjour efter en tids introduktion. På kirurg-/ortopedjouren (gemensam) är målsättning att AT-läkare ska gå jour tillsammans med en legitimerad läkare. De AT-läkare som är speciellt intresserade kan efter samråd med verksamhetschef få gå nattjour i slutet av sin placering.

Handledare

Individuell handledning på respektive klinik. AT-chef/studierektor under hela AT.

Ledighet inför AT-tenta

Ingen. Däremot ledighet med lön för att skriva tentan.

Deltagande i AT-stämma

Ja, ledighet med lön inkl resa, boende och konferensavgift.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Vi har personalbostäder och vi hjälper till att förmedla bostadskontakter.

Ersättning vid pendling

Ja, ersättning vid pendling till långväga primärvårdsplaceringen. Annars inte.

Medflyttarservice

Ja, vi hjälper gärna till att förmedla kontakter som hjälper den medflyttande.

Barnomsorg

Ja, goda möjligheter finns.

Annat

Reflektionsträffar med kurator. Arbetsplatsträff för AT-läkare en gång per månad. Medarbetarsamtal. Välfungerande AT-organisation med AT-chef, studierektorer samt HR.

Individuell löneöversyn för AT-läkare genomförs efter 12 månaders anställning.

 

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Jacob Söderlund
Kontakt via e-post

Rekryteringsspecialist
Pia Bolmgren Svensson
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:

Celinda Gaardsdal, AT-chef
Kontakt via e-post

Clemens Finch, studierektor
Kontakt via e-post

Martin Friberg, studierektor
Kontakt via e-post

 

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.