info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info Under sommaren har vi förändrade öppettider, här hittar du aktuella öppettider 

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
20 st
Ingångslön
34 500 kr
AT-ranking
25
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 257 000
Söktryck
319
Studiepott
12 500 kr
Schysst rekrytering
Ja
Västerås sjukhus

Växel: 021-17 30 00

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
25 Plats 25 (av 65)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 mån kirurgi, 6 mån medicin, 3 mån psykiatri och 6 mån allmän medicin eller 6 mån medicin, 6 mån kirurgi, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin

Ansökningskrav

Läkarexamen. Ansökt och fått godkänt av Socialstyrelsen att fullgöra sin AT i Sverige.

Introduktion

5 dagar innan AT-blockets början, samt inför varje ny blockplacering.

Utbildning

Central utbildning 2 timmar en gång i veckan. Tid avsatt för egenstudier 2 tim varje vecka under allmänmedicinplaceringen. Kurs i Försäkringsmedicin. Utbildningspott för externa kurser 12.500:-, TEMA-dagar 2 ggr/år, årlig utbildningsresa. Deltagande i AT-stämman samt möjlighet att delta vid Mellansvenskt läkemedelsforum 1 ggr under AT-tjänstgöringen.

Forskning

Möjlighet till forskning i samarbete med Uppsala Universitet genom Regionens forskningscenter, CKF.

Jourer

Nattjoursveckor under kirurgi- och medicinplaceringen. Primärjour med bakjour i hemmet under psykiatriplaceringen.

Handledare

Ja, personlig handledare på samtliga placeringar.

Studiepott

för externa kurser

Ledighet inför AT-tenta

Tre dagars ledighet med lön, 2 dagar före tentan samt tenta-dagen.

Deltagande i AT-stämma

Ja, ledighet med lön, anmälningsavgift, middag och resa betald

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är en stor rekryteringsbas

Bostad

Nej, men vi samarbetar med Jobba i Västerås.

Ersättning vid pendling

Ja, för alla placeringar utanför Västerås.

Medflyttarservice

Ja, vi samarbetar med Medflyttarakademin.

Barnomsorg

Ja, kommunal samt att vi förmedlar kontakter till privata alternativ.

Annat

Vi erbjuder 6 valfria veckor.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Abraham Adjemian
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
Maria Vosough, AT-chef
kontakt via e-post

Tina Starr
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.