info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
20 st
Medellön
34 000 kr
AT-ranking
25
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 257 000
Studiepott
12 500 kr
Västerås sjukhus

Växel: 021-17 30 00

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
25 Plats 25 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 mån kirurgi, 6 mån medicin, 3 mån psykiatri och 6 mån allmän medicin eller 6 mån medicin, 6 mån kirurgi, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin

Ansökningskrav

Läkarexamen. Ansökt och fått godkänt av Socialstyrelsen att fullgöra sin AT i Sverige.

Introduktion

5 dagar innan AT-blockets början, samt inför varje ny blockplacering.

Utbildning

Central utbildning 2 timmar en gång i veckan. Tid avsatt för egenstudier 2 tim varje vecka under allmänmedicinplaceringen. Kurs i Försäkringsmedicin. Utbildningspott för externa kurser 12.500:-, TEMA-dagar 2 ggr/år, årlig utbildningsresa. Deltagande i AT-stämman 1 ggr under AT-tjänstgöringen.

Forskning

Möjlighet till forskning i samarbete med Uppsala Universitet.

Jourer

Nattjoursveckor under kirurgi- och medicinplaceringen. Primärjour med bakjour i hemmet under psykiatriplaceringen.

Handledare

Ja, personlig handledare på samtliga placeringar.

Studiepott

för externa kurser

Ledighet inför AT-tenta

Tre dagars ledighet med lön, 2 dagar före tentan samt tenta-dagen.

Deltagande i AT-stämma

Ja, ledighet med lön, anmälningsavgift, middag och resa betald

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är en stor rekryteringsbas

Bostad

Nej, men vi samarbetar med Jobba i Västerås.

Ersättning vid pendling

Ja, för alla placeringar utanför Västerås.

Medflyttarservice

Ja, vi samarbetar med Medflyttarakademin.

Barnomsorg

Ja, kommunal samt att vi förmedlar kontakter till privata alternativ.

Annat

Vi erbjuder 6 valfria veckor.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Ida Eriksson
Kontakt via e-post

Ida Eriksson
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
Maria Vosough, AT-chef
kontakt via e-post

Åsa Söderström, HR-konsult/AT-samordnare
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.