Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
20 st
Medellön
33 600 kr
AT-ranking
19
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 257 000
Studiepott
12 500 kr
Västerås sjukhus

Växel: 021-17 30 00

AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
19 Plats 19 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 mån kirurgi, 6 mån medicin, 3 mån psykiatri och 6 mån allmän medicin eller 6 mån medicin, 6 mån kirurgi, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin

Ansökningskrav

Godkänd läkarexamen

Introduktion

5 dagar innan AT-blockets början, samt inför varje ny blockplacering.

Utbildning

Central utbildning 2 timmar en gång i veckan. Tid avsatt för egenstudier 2 tim varje vecka under allmänmedicinplaceringen. Kurs i Försäkringsmedicin. Utbildningspott för externa kurser 12.500:-, TEMA-dagar. Deltagande i AT-stämman 1 ggr under AT-tjänstgöringen.

Forskning

Möjlighet till forskning i samarbete med Uppsala Universitet.

Jourer

Nattjoursveckor under kirurgi- och medicinplaceringen. Primärjour med bakjour i hemmet under psykiatriplaceringen.

Handledare

Ja, personlig handledare på samtliga placeringar.

Studiepott

för externa kurser

Ledighet inför AT-tenta

Tre dagars ledighet med lön, 2 dagar före tentan samt tenta-dagen.

Deltagande i AT-stämma

Ja, ledighet med lön, anmälningsavgift och resa betald.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, AT-läkarna är en stor rekryteringsbas

Bostad

Inga landstingslägenheter finns f.n.

Ersättning vid pendling

Ja, vid pendling till Köping och Sala

Annat

Tjänstgöring i Västerås och Köping. AT-råd, aktiv underläkarförening, AT-chef finns.

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Adnan Hassan
Kontakt via e-post

Ida Eriksson
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:
Margaretha Reuterwall, AT-chef
kontakt via e-post

Åsa Söderström, HR-konsult/AT-samordnare
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.