Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Ingångslön
35 100 kr
AT-ranking
3
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 65 000
Söktryck
191
Studiepott
16 000 kr
Västerviks sjukhus

Växel: 0490-86000

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
3 Plats 3 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Medicin 4,5 månader Kirurgi 4,5 månader

Ansökningskrav

Läkarexamen eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift

Introduktion

Introduktionsvecka

Utbildning

2 – 3 hela utbildningsdagar samt utbildning på respektive klinik
Arbetsplatsträffar ca 1 ggr/månad, Brandutbildning m m
En regiongemensam dag med AT-läkare från Kalmar och Oskarshamn

Forskning

Ingen forskning på AT-nivå men eventuellt enskilda projekt

Jourer

Ja, och till viss del ensamma nattjourer med gott bakjoursstöd

Handledare

Handledare på varje klinik samt handledning i grupp

Ledighet inför AT-tenta

Ja 2 dagar, tentadagen samt 1 dag i direkt anslutning till tentamensdagen

Deltagande i AT-stämma

Ja med utbildningspotten

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Vi hjälper till med att förmedla

Ersättning vid pendling

Vid vårdcentralplacering får man bussbiljett eller motsvarande

Medflyttarservice

Finns i kommunen.

Barnomsorg

Hänvisning till kommunal barnomsorg

Kontakt

Kontaktpersoner:

Anna-Kajsa Sjöberg, AT-chef
Tel: 0490-86000

Ann-Margret Ottosson, HR-konsult
Tel: 0490-86000
Kontakt via e-post