Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
7 st
Ingångslön
32 900 kr
AT-ranking
5
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Primärvårds AT samt Psykiatri AT
Upptagningsområde
ca 65 000
Studiepott
15 000 kr
Västerviks sjukhus

Växel: 0490-86000

AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
5 Plats 5 (av 61)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

5,5 mån kirurgi respektive medicin, 3 månader psyk och 6 månader allmänmed.

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

4 dagar gemensam intro samt på klinikerna.

Utbildning

2-3 dagar per termin samt på klinikerna.

Forskning

Ja och egna nattjourer.

Jourer

Ja och egna nattjourer

Handledare

Ja

Ledighet inför AT-tenta

En dag.

Deltagande i AT-stämma

Studiepott

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej men hjälper till.

Ersättning vid pendling

Ja

Medflyttarservice

Finns i kommunen.

Barnomsorg

Ja hos kommunen.

Kontakt

Kontaktpersoner:

Anna-Kajsa Sjöberg, AT-chef

Ann-Margret Ottosson, PA-konsult
0490-86674
Kontakt via e-post