Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Medellön
33 000 kr
AT-ranking
4
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 140 000
SPUR-inspekterad
Ja
Växjö Centrallasarett
AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
4 Plats 4 (av 65)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Ansökningskrav

Läkarexamen

Introduktion

2 veckor.

Utbildning

Undervisning ca 3,5 timmar/vecka schemalagd (ej under semesterperioden).

Jourer

Varierar beroende på placering, bra stöd från specialist. Ej ensam nattjour inom medicin och kirurgi.

Handledare

En personlig  handledare per placering, samt mentor med grupphandledning under hela blocket.

Studiepott

10 externa studiedagar (se hemsida under AT utbildning extern)

Ledighet inför AT-tenta

Eventuellt kvarvarande studiedagar kan utnyttjas till inläsning inför AT-tenta (max 5 dagar inkl. tentamensdag), men då ersätts endast frånvaron och inga resor, boende, traktamente, etc.

Deltagande i AT-stämma

Går via kursdagarna, kostnaderna kan täckas via kursdagarna

Möjlighet att fortsätta med ST

I mån av plats.

Bostad

Relativt god bostadsmarknad.

Ersättning vid pendling

Reseersättning under vårdcentralsplacering utanför Växjö.

Medflyttarservice

Ja, hjälper till med arbete åt partner samt leta bostad.

Barnomsorg

Kommunal barnomsorg, relativt lätt att få plats.

Annat

Viss flexibilitet avseende AT-blockens innehåll och längd. Du har möjlighet att välja 18 eller 21 månaders block. Väljer du ett längre AT-block har du utrymme för individuella önskemål.

Kontakt

Tina Andersson, HR-konsult/Samordnare
Telefon: 0470-58 25 54
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.