info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Medellön
33 897 kr
AT-ranking
7
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 145 000
SPUR-inspekterad
Ja
Växjö Centrallasarett
AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
7 Plats 7 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader opererande specialiteter, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård.
Vid 21 månadersblock adderas 2 månader valfri placering och 1 månad fördelad mellan internmedicin och opererande specialiteter.

Ansökningskrav

Läkarexamen vid planerad AT-start. Om utländsk examen krävs Socialstyrelsens tillstånd att göra AT. Språkkunskaper i svenska motsvarande C1 nivå.

Introduktion

2 veckor. (Andra veckan akutmedicinvecka.)

Utbildning

Undervisning ca 3,5 timmar/vecka schemalagd (ej under semesterperioden).

Jourer

Jourarbete ingår i varierande grad på de olika placeringarna. Legitimerad jourkompetens ”på huset” inom medicin, kirurgi, psykiatri och primärvård.

Handledare

En personlig  handledare per placering, samt mentor med grupphandledning under hela blocket.

Studiepott

10 externa studiedagar (se hemsida under AT utbildning extern)

Ledighet inför AT-tenta

Ja, kostnaderna kan täckas av eventuellt kvarvarande externa studiedagar, max 4 dagar

Deltagande i AT-stämma

Ja, kostnaderna kan täckas av de externa studiedagarna.

Möjlighet att fortsätta med ST

I mån av plats.

Bostad

Relativt god bostadsmarknad.

Ersättning vid pendling

Ja, står för busskort vid primärvårdsplacering utanför staden.

Medflyttarservice

Ja, hjälper till med arbete åt partner samt leta bostad.

Barnomsorg

Kommunal barnomsorg, relativt lätt att få plats.

Annat

Viss flexibilitet avseende AT-blockens innehåll och längd. Du har möjlighet att välja 18 eller 21 månaders block. Väljer du ett längre AT-block har du utrymme för individuella önskemål.

Kontakt

Martin Isegran, AT-chef
Kontakt via e-post

Helena Bergh-André
Kontakt via e-post

Tina Andersson, HR-konsult/Samordnare
Telefon: 0470-58 25 54
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.