info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
16 st
Medellön
32 600 kr
AT-ranking
17
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 57 500
Visby Lasarett

Postadress:
Visby lasarett
621 84 Visby

Växel: 0498-268000
www.gotland.se

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
17 Plats 17 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen.

Introduktion

1 vecka allmän introduktion, 1vecka introduktion Medicin och Kirurgi, introduktion primärvård och psykiatri

Utbildning

Gemensam utbildnings- och handledningsdag 1gång/mån för hela AT-gruppen. Klinikvis utbildning 1gång/v. Utbildningsluncher för hela läkarkåren varannan vecka.

Forskning

Positiv attityd till vetenskapligt förhållningssätt i AT-utbildningen.

Jourer

Ja, med handledning/bakjoursstöd

Handledare

Individuell handledning och grupphandledning.

Medarbetarsamtal efter 6 respektive 18 mån med övergripande studierektor och AT-chef.

Lönesamtal efter 1 år med AT-chef.

Ledighet inför AT-tenta

Ja + halvdag/v garanterad lästid under allmänmedicinavsnittet.

Deltagande i AT-stämma

Ja, lön samt resa och boende

Möjlighet att fortsätta med ST

Det är vanligaste rekryteringsvägen, men ofta först vikariat. 65% av alla ST-läkare på Gotland har även gjort AT på Gotland.

Bostad

Ej garanterat men brukar lösa sig.

Barnomsorg

Ej garanterat men brukar lösa sig

Annat

ATLS/AMLS-kurs samt AT-stämma ingår i studiepotten.

Kontakt

Jens Eriksson, AT-chef
Kontakt via e-post
0700 83 20 27

Sanda Staf, chefssekreterare
Kontakt via e-post

Joakim Samuelsson, Studierektor
Kontakt via e-post

Gustaf Rosin, GLF
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.