Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
36 600kr löneförhandling efter 12 mån
AT-ranking
29
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 60 000
Söktryck
207
Visby Lasarett

Postadress:
Visby lasarett
621 84 Visby

Växel: 0498-268000
www.gotland.se

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
29 Plats 29 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

Godkänd läkarexamen, eller vara beräknad att få godkänd examen innan tillträde.
Anställningsavtal kan inte skrivas förrän examen är verifierad gentemot utfärdande universitet.
Goda kunskaper i svenska språket, som motsvarar Socialstyrelsens krav för svensk läkarlegitimation (https://legitimation.socialstyrelsen.se/legitimation/utanfor-euees/lakare-utbildad-utanfor-eu-ees/).
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och värderar den utifrån samarbetsförmåga, trygghet, empati, professionalitet samt prestigelöshet. Läkararbete efter examen med goda referenser (framförallt referenser från chef) är meriterande.

Introduktion

Ja. Allmän introduktion vid start av AT, samt introduktion vid start av samtliga block.

Utbildning

Gemensam utbildnings- och handledningsdag 1gång/mån för hela AT-gruppen. Klinikvis utbildning 1gång/v.

Forskning

Positiv attityd från arbetsgivare. Finns flertal AT-läkare som forskar. Forskar-AT erbjuds inte, dock finns god flexibilitet att ordna tjänstledig tid för forskning.

Jourer

Ja. Efter några veckors handledd tjänstgöring dagtid på akutmottagningen kommer du att ha självständiga nattjourspass med gott bakjoursstöd. Det är av stor vikt att du känner dig trygg med att ställas inför den uppgiften om du ska jobba med oss.

Handledare

Handledare på varje placering samt mentorsgrupp med månadsvisa träffar. Halvdags inläsningstid under medicin och primärvårdsplaceringarna.

Ledighet inför AT-tenta

Ja + halvdag/v garanterad lästid under allmänmedicinavsnittet.

Deltagande i AT-stämma

Ja, lön samt resa och boende

Möjlighet att fortsätta med ST

Det är vanligaste rekryteringsvägen, men ofta först vikariat. 65% av alla ST-läkare på Gotland har även gjort AT på Gotland.

Bostad

Ej garanterat men brukar lösa sig.

Barnomsorg

Ej garanterat men brukar lösa sig

Annat

ATLS/AMLS-kurs samt AT-stämma ingår i studiepotten.

Kontakt

Eva Rinblad, AT-chef och AT samordnare
Kontakt via e-post
0700-832388

Sanda Staf, chefssekreterare
Kontakt via e-post

Nils Block, Övergripande studierektor AT/ST
Kontakt via e-post

Karin Karlow Herzog, GLF
Kontakt via e-post