Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
16 st
Ingångslön
33 300 kr
AT-ranking
17
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 57 500
Söktryck
187
Schysst rekrytering
Ja
Visby Lasarett

Postadress:
Visby lasarett
621 84 Visby

Växel: 0498-268000
www.gotland.se

AT-ranking 2019
Presenteras i samarbete med SYLF
17 Plats 17 (av 65)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

Läkarexamen.

Introduktion

1 vecka allmän introduktion, 1vecka introduktion Medicin och Kirurgi, introduktion primärvård och psykiatri

Utbildning

Gemensam utbildnings- och handledningsdag 1gång/mån för hela AT-gruppen. Klinikvis utbildning 1gång/v.

Forskning

Positiv attityd till vetenskapligt förhållningssätt i AT-utbildningen.

Jourer

Ja, med handledning/bakjoursstöd

Handledare

Individuell handledning och grupphandledning.

Medarbetarsamtal efter 6 respektive 18 mån med övergripande studierektor och AT-chef.

Lönesamtal efter 1 år med AT-chef.

Ledighet inför AT-tenta

Ja + halvdag/v garanterad lästid under allmänmedicinavsnittet.

Deltagande i AT-stämma

Ja, lön samt resa och boende

Möjlighet att fortsätta med ST

Det är vanligaste rekryteringsvägen, men ofta först vikariat. 65% av alla ST-läkare på Gotland har även gjort AT på Gotland.

Bostad

Ej garanterat men brukar lösa sig.

Barnomsorg

Ej garanterat men brukar lösa sig

Annat

ATLS/AMLS-kurs samt AT-stämma ingår i studiepotten.

Kontakt

Jens Eriksson, AT-chef
Kontakt via e-post
0700 83 20 27

Sanda Staf, chefssekreterare
Kontakt via e-post

Joakim Samuelsson, Studierektor
Kontakt via e-post

Gustaf Rosin, GLF
Kontakt via e-post

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.