Hoppa till innehåll

Regeringen har idag presenterat att de kommer att tillsätta en ny utredning om äldreomsorgen. Utredningen ska bland annat titta på flera frågor som Läkarförbundet föreslagit för regeringen och riksdagspartierna, bland annat frågan om att införa medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna.

Pandemin har med tydlighet visat att den medicinska kompetensen i kommunerna är för låg. Läkarförbundet har fört fram flera förslag för att bättre ta om hand våra mest sjuka äldre.

– En medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna behövs för att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården. Behovet av detta har blivit än tydligare under pandemin, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund.

Det är viktigt att understryka, precis som socialministern gjorde under regeringens pressträff, att inget i lagen hindrar kommunerna att anställa medicinskt ansvariga läkare redan idag. Läkarförbundet hoppas nu att kommunerna tar sitt ansvar för att förbättra den medicinska kompetensen.

Den läkarmedverkan som sker i äldreomsorgen regleras i avtal mellan kommun och region. Regionerna har i sin tur ett tydligt ansvar för att primärvården har tillräckligt med resurser för att läkarmedverkan i äldreomsorgen ska fungera. Uppenbarligen har detta inte fungerat.

– Vi hoppas dessutom att utredningen får mandat att ge förslag på ökad statlig styrning. Staten behöver reglera en miniminivå på läkarmedverkan på äldreboendena. Medicinsk kompetens behöver finnas tillgänglig dygnet runt, säger Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundet är positiva till att frågorna om stärkt medicinsk kompetens i äldreomsorgen nu utreds.

Relaterade länkar