Hoppa till innehåll

Läkares utbildningssystem görs om i grunden. Den nya grundutbildningen för läkare sjösätts nästa höst och innebär en termins längre studier samt att utbildningen, till skillnad från idag, leder fram till läkarlegitimation. Parallellt införs en ny specialiseringstjänstgöring, ST, där den första delen består av en bastjänstgöring, BT. Den nya ST- och BT-tjänstgöringen börjar redan 1 juli nästa år, men kommer då i första hand att rikta sig till den som utbildat sig till läkare utomlands.

– Vi är glada över att regeringen nu fattat beslut i frågan. Det har dock funnits en stor frustration hos oss och våra medlemmar över att processen har dragit ut på tiden, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund.

Det har funnits en oro över att den som får läkarlegitimation efter allmäntjänstgöring, AT, också ska behöva göra BT enligt det nya regelverket. Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att den som har gått nuvarande läkarutbildning och gjort allmäntjänstgöring ska kunna välja att gå den nuvarande ST-tjänstgöringen och således inte bli tvungen att göra BT.

– Ovissheten om vilka som kommer att omfattas av de nya regelverken och vilka som kan specialisera sig enligt nu gällande regelverk har varit stor. Läkarförbundet har varit tydliga gentemot regeringen – den läkare som erhåller läkarlegitimation genom AT ska inte behöva göra en BT. Det är nog en självklarhet för många, men så har inte varit fallet. Därför är vi tacksamma över att utfallet nu blev som vi ville.

Hur länge man ska kunna ansöka om specialistkompetensbevis enligt de nuvarande bestämmelserna för ST framgår inte av regeringens pressmeddelande.

– Vi har vid flera tillfällen påtalat risken för inlåsningseffekter om man inte är generös med tiden för hur länge det är möjligt att genomföra ST enligt nuvarande bestämmelser. För oss har detta varit en knäckfråga, att ingen ska hamna mellan de två systemen. Eftersom övergångsreglerna publiceras tidigast imorgon vet vi dagsläget inte hur generösa man har varit. 

Fakta

Läs regeringens pressmeddelande