Hoppa till innehåll

Antalet medlemmar i Sveriges läkarförbund fortsätter att öka. Nu är vi 56 390. – Jag är stolt. Medlemsökningen är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Tillsammans gör vi skillnad, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Den största ökningen under 2021 står yrkesverksamma läkare för, med en ökning på hela 3,1 procent jämfört med 2020. Det betyder att ytterligare 1 210 läkare har valt medlemskap i Läkarförbundet.   

– I oroliga tider är det positivt att fler söker sig till och stannar kvar i professions- och fackförbund. Vi växer därför att vi har ett bra medlemserbjudande och står upp för våra medlemmar. Vi syns, vi hörs och vi påverkar i frågor som handlar om utveckling av professionen, vården och våra villkor, säger Sofia Rydgren Stale.  

– De senaste åren har varit otroligt tuffa för svensk hälso- och sjukvård. Våra medlemmar har tagit ett stort ansvar och fortsatt arbeta för att upprätthålla en god, säker och trygg vård, trots orimliga arbetsförhållanden under pandemin. Nu behöver många vila och återhämtning, fortsätter Sofia Rydgren Stale. 

Läkarförbundet har satt ljus på brinnande frågor som bristen på vårdplatser och organisering, behovet av kompetensförsörjning, det nödvändiga i en nationell primärvårdsreform med fast namngiven läkare som har ansvar för ett rimligt antal patienter, en god etik, bristen på fortbildning, god handledning, fler AT- BT- och ST-platser, fler läkare som chefer och det absolut nödvändiga i goda villkor som löneutveckling och rätten till vila och återhämtning.   

– Jag är stolt över att få leda ett förbund som fortsätter att stå starka tillsammans. Nu är vi fler än någonsin och rustade för att göra skillnad för våra medlemmar men också för svensk hälso- och sjukvård. Alla ska ha rätt till en trygg vård, oavsett var i landet du bor, säger Sofia Rydgren Stale. 
. 

Stark utveckling i flera av Läkarförbundets lokala föreningar 

Läkarförbundet har ökat i medlemsantal i samtliga 25 lokalföreningar. Störst ökning står storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, men även flera andra orter har fått en bra ökning i antal medlemmar. Det gäller även flera lokala föreningar.  

 

Lokalförening*  2020  2021  Utveckling  
Blekinge läkarförening  621  631  10 
Dalarnas läkarförening  1026  1048  22 
Gotlands läkarförening  271  288  17 
Gästrike-Hälsinge läkarförening  927  952  25 
Hallands läkarförening  1071  1097  26 
Jämtlands läns läkarförening  581  603  22 
Jönköpings läns läkarförening  1314  1358  44 
Kalmar läns läkarförening  823  856  33 
Kronobergs läns läkarförening  669  677  8 
Malmö läkarförening  2041  2100  59 
Medelpads läkarförening  548  577  29 
Mellersta Skånes läkarförening  1703  1738  35 
Nordvästra Skånes läkarförening  1018  1053  35 
Norrbottens läkarförening  830  851  21 
Stockholms läkarförening  9850  10118  268 
Sörmlands läkarförening  920  939  19 
Upplands allmänna läkarförening  2077  2119  42 
Värmlands läkarförening  952  967  15 
Västerbottens läns läkareförening  1577  1587  10 
Västmanlands läkarförening  990  1025  35 
Västra Götalands läkarförening  6702  6853  151 
Ångermanlands läkarförening  300  316  16 
Örebro läns läkarförening  1238  1290  52 
Östergötlands läkarförening  2025  2051  26 
Östra Skånes läkarförening  884  910  26 

 

*som yrkesverksam medlem i Läkarförbundet är man också medlem i en lokalförening och minst en yrkesförening. Även övriga medlemskategorier kan vara medlemmar i en lokalförening om så önskas. 

Sveriges läkarförbund är ett professions och fackförbund för alla läkare under hela karriären. Vi samlar 56 390 läkare. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning, forskning, etik, vårdpolitik, företagande och ledarskap.