Hoppa till innehåll

Skyddsombudens dag 2020

I dag firar vi Skyddsombudens dag! Vi vill uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag. Coronapandemin har på olika sätt inneburit påfrestningar under året. Tack för ert otroliga viktiga engagemang.

Läkare tar emot patient

Skyddsombudens uppdrag

Skyddsombuden vakar över arbetsplatsens arbetsförhållanden för att förhindra ohälsa och olycksfall. De företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor, hjälper medarbetare vid arbetsskadeanmälan och deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Är du nyfiken på detta viktiga förtroendeuppdrag? Läs mer här.

När infaller Skyddsombudens dag?

I oktober varje år, vecka 43 arrangeras europeiska arbetsmiljöveckan som är en höjdpunkt i varje kampanj för ett hälsosamt arbetsliv. Under veckan uppmärksammar den Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och dess partners arbetsmiljöfrågor med medvetandehöjande evenemang i och utanför EU. Läs mer här.

Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare