Hoppa till innehåll

Etikdagen den 24 november 2022

Tema: Utmaningar vid krig, kris och katastrofer. Varmt välkomna till Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets gemensamma etikdag.

Etikdagen 2022 kommer att handla om utmaningar under kriser utifrån olika perspektiv. Under dagen kommer vi bland annat att få ta del av Socialstyrelsens kunskapsstöd rörande hur vården bör prioritera i händelse av krig, kris och katastrofer – när vårdbehovet vida överstiger de tillgängliga resurserna. Vidare kommer vi att belysa begreppet ”Vård som inte kan anstå”, krigssjukvården samt gränssnittet mellan försvaret och civilsamhällets sjukvård. Slutligen kommer vi att diskutera varför vi tenderar att mer självklart välkomna människor som är närmare oss kulturellt och geografiskt än andra och vad detta betyder för rätten till hälsa som en mänsklig rättighet.

Moderatorer

Torsten Mossberg, ordförande Läkarförbundets etik- och ansvarsråd
Anders Castor, ordförande SLS delegation för medicinsk etik

Deltagaravgift
Medlem SLS eller SLF: 500 kr
Medlem KUF eller SYLF: 250 kr
Ej medlem: 800 kr

Lättare förtäring samt för- och eftermiddagskaffe ingår i priset.

TID: Torsdagen den 24 november kl. 10.00–15.30
PLATS: 
Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
KONTAKTPERSON: LIlian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik samt Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd.

Anmäl dig senast den 9 november. 

Program och anmälan


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare