Hoppa till innehåll

Studierektorskonferens hösten 2022

Två gånger per år bjuder Läkarförbundet in alla studierektorer i nätverket till en Studierektorskonferens. Konferenserna leds av ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO).

Nästa Studierektorskonferens äger rum den 8 september 2022. Studierektorskonferensen genomförs digifysiskt. Det innebär att du kan välja att delta fysiskt på plats i Stockholm, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, eller digitalt.

Maxantal deltagare

  • Fysiskt: 50 deltagare
  • Digitalt: 200 deltagare

OBS! Samtliga deltagare behöver föranmäla sig. I anmälan väljer du om du vill delta fysiskt eller digitalt via länk. Sista dag för anmälan är den 26 augusti 2022. Länk för digitalt deltagande skickas ut efter sista anmälningsdag.

Anmäl dig här (länk öppnas i ny flik)

Program

Tid: Registrering från 09.30 (fysiskt deltagande). Konferensen startar klockan 10.00 och avslutas klockan 16.00.
Plats: Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm eller digitalt.

09.30-10.00 Registrering

10.00-10.15 Välkomna
Madeleine Liljegren, Sveriges läkarförbund

10.15-10.45 AT- och ST-läkarnas arbetsmiljö

En utbildningstjänst innebär en beroendeställning gentemot arbetsgivaren på ett annat sätt än i andra läkarroller. På vilket sätt påverkar det AT- och ST-läkarnas arbetsmiljö? Redovisning av Läkarförbundets arbetsmiljöenkät.

(Sofia Karlsson, utredare, Sveriges läkarförbund)

10.45-11.00 Fika

11.00-11.45 SPUR idag och imorgon

Vad kan vi utläsa av SPUR-rapporterna? Vad blir effekten i verksamheterna? Hur hanterar vi nya ST-föreskriften?

(Anna Nyzell, VD, LIPUS)

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.45 Nationella vårdkompetensrådet lanserar nationell satsning på handledning under AT och BT

Hur ser det ut idag och vad kan vi göra för att förbättra förutsättningarna för handledare? Webbaserat kunskapsstöd, EPA för handledare och handledarportfölj – vägen framåt.

(Johan D Söderholm, professor och sammankallande Nationella vårdkompetensrådets arbetsgrupp för AT och BT, Pia Strand, föreståndare MedCUL, Lunds universitet och Malin Nyhlen Bolinder, kanslichef, Nationella vårdkompetensrådets kansli samt Karin Thöre, regionpedagog, Region Jönköpings län)

13.45-14.45 BT 1 år – erfarenheter kring införandet av bastjänstgöringen

1 år har gått sedan den nya utbildningsstrukturen för läkare infördes den 1 juli 2021. Hur har införandet av bastjänstgöringen gått – erfarenheter, utmaningar och reflektioner?

(Caroline Barner, övergripande ST-studierektor, Matilda Arvidsson Kvissberg, baskompetent läkare, Lukas Labonté, BT-läkare, Region Stockholm samt Caroline Mellberg, regional BT-chef och Hussein Barakat, Region Skåne)

14.45-15.15 Fika

15.15-15.45 Antagningsregler till SK-kurser och den nya ST-föreskriften

Hur påverkar den nya ST-föreskriften HSLF-FS 2021:8 förutsättningarna för antagning till SK-kurser och bör Socialstyrelsen förändra antagningsreglerna utifrån det?

(Kristina Wikner, enhetschef, Tobias Lindquist, utredare och Lena Tulloc, utredare, Socialstyrelsen)

15.45-15.55 Nationell modell för Ledarskaps-ST

Det har gått ett år sedan Läkarförbundet lanserade en nationell modell för Ledarskaps-ST – vad har hänt sedan dess?

(Madeleine Liljegren, Sveriges läkarförbund)

15.55-16.00 Avslutning
Madeleine Liljegren, Sveriges läkarförbund


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare