Hoppa till innehåll

Skyddsombuds roll vid ny- och ombyggnation

Varmt välkommen att anmäla dig till eventet Skyddsombuds roll vid ny- och ombyggnation. Ett digitalt halvdagsseminarium.

Läkare är de som har bäst kunskaper om hur sjukvårdsarbetet bedrivs och vad som ska uppnås. Detta gäller såväl den egna kliniken, som arbetsplatsen i helhet. Det finns således ett givet behov av att läkares kunskap och erfarenheter tas tillvara vid planeringen av sjukhus och andra vårdinrättningar. Vid planeringen av lokaler är inflytandet en rättighet och det finns flera regler som stödjer och poängterar detta inflytande. I detta sammanhang har skyddsombud en nyckelroll. Syftet med detta digitala halvdagsseminarium är bland annat att gå igenom de regler i avtal och lagstiftning som finns för att möjliggöra detta.

 

Medverkande gästföreläsare, som generöst kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter, är Mikael Nilsson, huvudskyddsombud på Nya Karolinska och Anders Eriksson, fd verksamhetschef på Ersta sjukhus och den som huvudansvarade för totalombyggnaden där. Anders har senare även ansvarat för utformningen av sjukhuset på Älvsjömässan under pandemin.


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare