Hoppa till innehåll
Kalender Konferens
Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 2022

Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 2022

Den 30 mars - 1 april 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. SKR är konferensens svenska partner och lokal arrangör tillsammans med Västra Götalandsregionen, Region Kronoberg och Region Jönköpings län.

Konferensen genomförs fysiskt och är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. Det blir första gången sedan 2019 som de internationella arrangörerna kan välkomna deltagarna på plats.

Från svensk sida vill SKR se deltagare från både kommuner, regioner, organisationer och myndigheter, för att kunna dra nytta av innehållet i konferensen för utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård och omsorg.

En framgångsfaktor för utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg är att involvera alla berörda, inte minst patienter och närstående – det som kallas co-production, och som kommer att synas i utbudet av seminarier och posters på konferensen. Ambitionen är också att många patienter och närstående ska delta i konferensen. Det finns fortfarande möjlighet att bidra till innehållet genom en poster. Senast den 10 november ska abstracts för den digitala posterutställningen lämnas in.

En första version av programmet kommer att presenteras i november.

Läs mer på SKRs webbplats – den svenska webbsidan om konferensen

Anmälan från 15 november

Anmälan till konferensen har öppnat på den internationella webbsidan. För svenska deltagare kommer det dock att finnas möjlighet till rabatterade konferensavgifter, jämfört med de som anges på den internationella webbsidan. Information om avgifter samt hur anmälan ska göras kommer att finnas här från och med den 15 november.

Några av de viktigaste frågorna i programmet är:

  • Hur kan vi designa rättvisare system för att hantera ojämlikheten i hälsa och stöd?
  • Hur kan vi utveckla mer integrerade hälso- och omsorgssystem som fokuserar på att ge rätt vård på rätt plats vid rätt tidpunkt?
  • Hur arbetar vi tillsammans mellan patienter, vårdare och omsorgstagare?
  • Hur stöttar vi vård- och omsorgspersonal som funderar på att lämna sitt yrke?
  • Hur hanterar vi eftersläpningen av vård och andra framväxande konsekvenser till följd av pandemin?
  • Hur kan analyser och lärande hjälpa oss att bygga en starkare säkerhetskultur?
  • Vad betyder hållbarhet för vård och omsorg, och hur kan vi tillsammans hantera klimatfrågorna?

Konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare har funnits sedan 1996 och de årliga konferenserna förläggs till olika städer, framför allt i Europa men även i Australien och Asien. Konferenserna i Europa brukar samla över 3000 deltagare från ett 70-tal länder. Senast Sverige stod som lokal arrangör var 2016 och även då arrangerades konferensen i Göteborg.

Bakom konferensen står den oberoende ideella organisationen IHI, Institute for Healthcare Improvement, och den världsomspännande kunskapsorganisationen BMJ, bland annat utgivare av British Medical Journal.

Läs mer på SKRs webbplats – den svenska webbsidan om konferensen


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Kalender Konferens
Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 2022