Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Kalender
Etikdagen 2023: Vårdplatsbrist – vad är det etiska problemet?

Etikdagen 2023: Vårdplatsbrist – vad är det etiska problemet?

Varmt välkomna till Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag 2023.

Under dagen fokuserar vi på vårdplatsbristen och dess etiska problem som den kan ställa os inför. Vi kommer att få ta del av det internationella perspektivet utifrån olikheter, likheter samt initiativ till lösningar. Vidare kommer vi höra om orsaker till vårdplatsbristen från olika perspektiv, och hur vi kan räkna på konsekvenserna av att vara för få medarbetare i förhållande till vårdens uppdrag. Vi ställer oss också frågan vad det gör med oss som kollegor i en stor sjukvårdsorganisation när vi har svårt att flytta våra patienter mellan akutmottagningar, IVA-avdelningar för att det är fullt överallt. Hur påverkar friktionen och stressen våra samarbeten, och vad kan vi göra åt det?

ModeratorerAnders Castor, ordförande Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik, och Christofer Lindholm, ordförande Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

Kostnad: 1 000 kr (medlem SLS eller SLF), 1 500 kr (ej medlem), 300 kr (KUF, SLF Student och SYLF). Vi erbjuder även ett begränsat antal platser kostnadsfritt till medlemmar i KUF, SLF student och SYLF (vid frånvaro debiteras 300 kr). Lättare förtäring samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Kontaktperson: Lilian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se

Arrangörer: Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik och Sveriges Läkarförbunds Etik- och ansvarsråd

Program

09.30 – 10.00 Kaffe och smörgås i Läsrummet utanför Karolina Widerströmsalen

10.00 Välkomna och inledning. Presentation av dagen.
Anders Castor och Christofer Lindholm

10.10 Internationellt perspektiv på vårdplatsbrist – likheter, olikheter, initiativ till lösningar 
Åsa Olsson, utredare, Socialstyrelsen

10.50 Vad beror vårdplatsbristen på? Relationen till prioriteringar och vårdbehov/behovsprincipen.
Dan Andersson, författare, tidigare chefsekonom LO

11.30 Är vårdplatsbristen egentligen en personalbrist? QALY (livskvalitetsjusterade levnadsår) kopplat till personaltäthet. Är det mer kostnadseffektivt att satsa på mer personal än på nya dyra läkemedel?
Jonathan Siverskog, fil dr i hälsoekonomi, Centrum för hälsoekonomisk forskning, Uppsala universitet

12.00 Lunch 

13.00 Hur upplever personalen på golvet vårdplatsbristen? Finns risk för slitningar/motsättningar mellan olika kliniker när de alla har svårt att bereda plats för sina patienter?
Johan Stormdal Starck, ST-läkare akutsjukvård, Södersjukhuset, Stockholm
Katarina Strid, överläkare, IVA, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan
Jenny Lindberg, överläkare, specialist i internmedicin och njurmedicin, Medicinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Sjuksköterska/vårdplatskoordinator

13.45 Diskussion 

14.30 – 15.00 Kaffe 


Mer i kalendern

4
sep

Läkarförbundet på Framtidens Specialistläkare

DEN 4 –7 SEPTEMBER är det dags för årets upplaga av Framtidens Specialistläkare, FSL, på Malmö Arena. Kongressen beskrivs som Sveriges största med ST i fokus och riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän.

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Kalender
Etikdagen 2023: Vårdplatsbrist – vad är det etiska problemet?