Hoppa till innehåll

Studierektorskonferens våren 2023

Två gånger per år bjuder Läkarförbundet in alla studierektorer i nätverket till en Studierektorskonferens. Konferenserna leds av ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO).

Nästa Studierektorskonferens äger rum den 23 mars 2023. Studierektorskonferensen genomförs digifysiskt. Det innebär att du kan välja att delta fysiskt på plats i Stockholm på World Trade Center,Klarabergsviadukten 70 eller digitalt.

Maxantal deltagare

  • Fysiskt: 50 deltagare
  • Digitalt: 200 deltagare

OBS! Samtliga deltagare behöver föranmäla sig. I anmälan väljer du om du vill delta fysiskt eller digitalt via länk. Sista dag för anmälan är den 6 mars 2023. Länk för digitalt deltagande skickas inför konferensen.

Anmäl dig här (länk öppnas i ny flik)

Program

Tid: Registrering från 09.30 (fysiskt deltagande). Konferensen startar klockan 10.00 och avslutas klockan 16.00.
Plats: World Trade Center i Stockholm. Adressen är Klarabergsviadukten 70. Åk uppför rulltrappan och vidare till sektion D, på höger sida hittar du konferensreceptionen.

09.30 – 10.00 Registrering med frukostmacka och kaffe

10.00 – 10.15 Välkomna
Emelie Hultberg, Sveriges läkarförbund

10.15 – 10.50 SPUR: anpassning till HSLF-FS 2021:8
Genomgång av förändringar i checklistan. Hur påverkas SPUR-granskningarna av den nya föreskriften? Vad händer när enheter har ST-läkare i både SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8
Renate Antonsson, projektledare SPUR, LIPUS och Anna Nyzell, VD, LIPUS

10.50 – 11.20 Nytt regeringsuppdrag: en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning
Nationella Vårdkompetensrådet fick i januari ett nytt uppdrag av regeringen att utarbeta ett förslag. Rådet berättar vad som omfattas av regeringsuppdraget som bl.a ska innehålla förslag på insatser och öppnar upp för att lyssna in studierektorernas tankar.
Malin Nylén Bolinder, kanslichef, Nationella Vårdkompetensrådet

11.20 – 11.25 Kort paus

11.25 – 12.00 Samtal om studierektorsrollen
Vad innebär studierektorsrollen? Ett samtal, studierektorer emellan, om arbetsrollen och dess uppgifter, reflektioner om bl.a den nya föreskriften för ST och utmaningar i yrket.
Moderator Sofia Karlsson, Sveriges Läkarförbund

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Hur kan vi arbeta för bra pedagogik? Aktuell forskning om utbildning och pedagogisk utveckling i vården
Utmaningarna inom vården är stora, med konsekvenser för den utbildning som bedrivs i kliniska miljöer. Vad kan vi lära av forskningen om klinisk utbildning, samt hur kan man gå till väga för att utveckla och förändra pedagogiken där man arbetar.
Agnes Elmberger, disputerad inom medicinsk pedagogik samt undervisar vid Karolinska Institutet, forskar-AT.   

13.45 – 14.35 Vägen till svensk legitimation för utlandsutbildade läkare
Hur ser processen ut för utlandsutbildade läkare när de ansöker om svensk legitimation och specialistkompetensbevis? Socialstyrelsen berättar om deras regelverk samt om BT och övergångsregler. Tid för frågor kommer finnas efter presentation.
Lana Jawad, Eszter Lukacs, Caroline Norström, och Cecilia Vikström från Socialstyrelsen

14.35 – 15.00 Fika

15.00 – 15.45 Samtal om studierektorsrollen
Vad innebär studierektorsrollen? Ett samtal, studierektorer emellan med fokus på utbildning och relationen till utbildningsläkare och handledare. Vad gör studierektorn när en utbildningsläkare har svårt att uppnå kompetenskraven? Kan studierektorn ses som en advokat för läkares utbildning?
Moderator Sofia Karlsson, Sveriges Läkarförbund

15.45 – 16.00 Avslutning
Emelie Hultberg
Sveriges Läkarförbund

 

 

 

 


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare