Hoppa till innehåll

Etikdag – Är du lämplig som läkare

Välkommen till etikdagen "Är du lämplig som läkare". Den 16 november bjuder Läkarförbundets tillsammans med Svenska Läkaresällskapet in till en dag om makt, hierarki och ansvar. Vad är god professionalism? Har du förutsättningar att vara en ansvarsfull läkare i dagens system?

Program

09.30 Kaffe 10.00 Inledning Mikael Sandlund, ordförande SLS Delegation för medicinsk etik Thomas Lindén, ordförande SLFs Etik- och ansvarsråd 10.15 Professionalitet ur filosofisk aspekt. Jonna Bornemark, universitetslektor, Södertörns högskola - Läkareder. Thomas Lindén - Läkardygder. Mikael Sandlund 11.30 Studentperspektivet: tillträde, avskiljande, lämplighet, regelverk. Theodor Lav 12.15 Lunch 13.15 Vad säger regelverket? Torsten Mossberg 13.30 Bemötande & behörighet – kan regelverket fånga behovet av etisk kompass i yrket? TBA - Omdöme och kunskap: handla efter vetenskap och beprövad erfarenhet - Behörighet i juridisk och moralisk mening 14.15 Professionell autonomi – patientautonomi. Rolf Ahlzén, Karlstads universitet/Örebro universitetssjukhus 15.00 Moderatorerna sammanfattar dagen 15.15 Kaffe/Mingel Seminariet är kostnadsfritt, lunch serveras. Välkommen! Anmälan: agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75

Kort om de medverkande

Rolf Ahlzén, läkare och arbetar halvtid inom psykiatrin i Karlstad och halvtid som docent i medicinsk humaniora vid Karlstads universitet. Han mottag Svenska Läkaresällskapets pris i medicinsk etik, Hippokratespriset 2017, 10 000 kronor, och Clarence Blomquist medalj i silver., för sina breda insatser inom etik och medicinska värdefrågor i forskning, utbildning och praktik – det vill säga hela vägen från att tänka till att göra. Jonna Bornemark, docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap. Under det senaste året har hon publicerat Kroppslighetens mystik: filosofiska läsningar av Mechthild von Magdeburg, Phenomenology of Pregnancy (red. med Nicholas Smith) och Medborgardialog – om det svåra i att mötas. Praktikers reflektioner om ett av demokratins viktigaste verktyg (red.). Jonna är för närvarande aktiv inom en rad forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi, som bland annat diskuterar mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Theodor Lav, läkarstudent vid Lunds universitet, ledamot i Sveriges läkarförbund Students styrelse och adjungerad studentrepresentant i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd. Thomas Lindén, ordförande i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd samt docent i neurovetenskap vid Sahlgrenska Akademien, Göteborg, och regionchefläkare i Halland. Torsten Mossberg, före detta medicinalråd i Socialstyrelsen, expert i IVO samt medlem i Läkarförbundets etikoch ansvarsråd. Mikael Sandlund, överläkare och professor i psykiatri vid Umeå universitet, ordförande i Läkaresällskapets Etikdelegation sedan den 1 juli 2016. Forskar om hur det är att leva i samhället med psykisk sjukdom och om effekterna av samhällsbaserade insatser för förbättrad delaktighet.

Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare