Hoppa till innehåll

Internationella arbetsmiljödagen

I dag är det den internationella arbetsmiljödagen ”World Day for Safety and Health at Work” som är en årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. Internationella arbetsmiljödagen är instiftad av Internationella arbetsorganisationen (ILO).
arbetsmiljö

Följande steg är generiska vid arbetsmiljöproblem. Tillsynes enkla men kan bli knepiga beroende på kulturen på arbetsplatsen, tydligheten i tilldelningen av arbetsmiljöuppgifter till chefer, tillgången till skyddsombud etc.

  • Prata med chefen. Beskriv vad du upplever som dåligt eller riskfyllt. Får du inget gehör, så vänd dig till ditt …
  • … skyddsombud. Skyddsombuden är utsedda av facket för att vara arbetstagarnas representanter i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombuden har bra koll på olika arbetsmiljöfaktorer och hur brister i arbetsmiljön ska hanteras.
  • Skyddsombudet pratar med din chef. Når inte heller skyddsombudet gehör hos din chef så får frågan lyftas vidare.
  • Skyddsombudet pratar med huvudskyddsombudet som sitter i skyddskommittén.
  • Skyddskommittén behandlar frågan och ger stöd till din chef att lösa problemet. Om inte det händer eller att frågan bollas vidare från kommittémöte till kommittémöte utan resultat så kan skyddsombudet …
  • … begära åtgärder av arbetsgivaren med stöd av arbetsmiljölagen (en så kallad ”66a-begäran” efter paragrafen i arbetsmiljölagen). Om arbetsgivaren inte gör som skyddsombudet begär eller inte svarar så kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket med sin begäran.

 

Om du upplever arbetsmiljöproblem på din arbetsplats kan du ta hjälp av Läkarförbundets handfasta råd. Läs mer om arbetsmiljöproblem här

 

 


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare