Hoppa till innehåll

Skyddsombudens dag 2021

I dag firar vi Skyddsombudens dag! Vi vill uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag. Tack för ert otroliga viktiga engagemang.
Läkare tar emot patient

Skyddsombudens uppdrag

Alla arbetsplatser ska ha ett skyddsombud. På arbetsplatser med kollektivavtal är det den lokala fackliga organisationen som i första hand utser skyddsombuden. Skyddsombuden vakar över arbetsplatsens arbetsförhållanden för att förhindra ohälsa och olycksfall. De företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor, hjälper medarbetare vid arbetsskadeanmälan och deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Skyddsombuden kan inom sitt skyddsområde begära åtgärder och vid omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa också stoppa arbetet. 

Är du nyfiken på detta viktiga förtroendeuppdrag? Läs mer här.

När infaller Skyddsombudens dag?

Skyddsombudens årliga dag utlystes 2012 och infaller varje år under onsdagen i europeiska arbetsmiljöveckan (vecka 43). Under veckan uppmärksammar den Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) och dess partners arbetsmiljöfrågor med medvetandehöjande evenemang i och utanför EU. Läs mer här.

Mer om skyddsombud från Suntarbetsliv

 


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare