Hoppa till innehåll
Kalender Våren 2019
Så här styrs vården! Allt du undrat men aldrig vågat fråga.

Så här styrs vården! Allt du undrat men aldrig vågat fråga.

Sveriges läkarförbunds chefsförening bjuder in till årets chefsdag.

Välkommen på en inspirerande dag för läkare som redan är chefer eller nyfikna på chefsskapet. Under dagen kommer föreläsare som är väl insatta i hälso- och sjukvårdens styrning
  • Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbotten
  • Emma Henriksson, tidigare ordförande i socialutskottet
  • Petra Vogt, tillförordnad stabschef Närvård Skånes Universitetssjukhus
  • Barbro Naroskyin, tidigare Hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting och dessförinnan Landstingsdirektör i Östergötland
Moderator Tina Crafoord
Anmäl dig här senast den 31 mars
Sveriges läkarförbunds chefsförenings uppgift är att verka för sina medlemmars yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen, men också främja en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården. Läs mer här.

Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare