Hoppa till innehåll
Kalender Våren 2022
Samtal: Nationell läkemedelslista och patientsäkerhet

Samtal: Nationell läkemedelslista och patientsäkerhet

SLS delegation för medicinsk kvalitet, SLS kommitté för läkemedel, SLS kommitté för eHälsa, Nätverket Sveriges Chefläkare samt Sveriges läkarförbund bjuder in till möte i Svenska Läkaresällskapets hus eller på Zoom den 1 juni kl. 13–16.

Hur ska jag ta mina läkemedel? – Vilken läkemedelslista är den ”rätta”?

Välkommen till en uppdatering om nationell läkemedelslista (NLL) med anledning av en riskanalys avseende patientsäkerhetsperspektivet. Ett möte och tillfälle till dialog mellan patienter, förskrivare, läkemedelsansvariga i regioner, ansvariga för patientjournalsystem och myndigheter.

Dagen inleds med föredrag från skilda perspektiv med möjlighet till frågor följt av en sammanfattande paneldiskussion. Mötet riktar sig till:

• Patientföreträdare och förskrivare.
• Ansvariga för läkemedelsfrågor, patientsäkerhetsarbete och patientjournalsystem inom vården.
• Beslutsfattare och berörda tjänstemän inom vård och myndigheter – särskilt E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket.
• Leverantörer av patientjournalsystem.

Mer information, program, pris och länk till anmälan finns på Svenska Läkaresällskapets webbplats.

 


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare