Hoppa till innehåll

Facklig fortsättningskurs 13-14 mars 2024

Syftet med fortsättningskursen är att ge förtroendevalda en fördjupad kunskap om sådana fackliga frågor som ibland även hanteras på en mer central nivå hos arbetsgivaren.

Kursen genomförs i två delar där den första är en digital förberedelsefas. Den beräknas ta sex timmar att genomföra, där du som deltagare får möjlighet att ta del av omfattande material.

Förberedelsefasen kan du genomföra när det passar dig bäst, men måste vara genomfört innan det interaktiva kursmomentet. I det interaktiva kursmomentet sätter vi teorin på prov genom förhandlingsspel. Det interaktiva momentet genomförs i digital form till dess omständigheterna tillåter oss att träffas fysiskt.

Kursmål

Du som deltagare ska genom kursen få:

  • Fördjupad kunskap om arbetstidsregleringar i lag och avtal, samt förutsättningar att framgångsrikt delta i förhandlingar om lokala arbetstidsavtal.
  • Fördjupad kunskap om din roll i en omorganisation, inklusive kännedom om regler för omplacering och arbetsbrist.
  • Fördjupad insikt i de regelverk och frågor som kan aktualiseras när du stödjer medlem i rehabiliteringsprocessen.
  • Praktisk övning i några av de förhandlingssituationer du som fackligt förtroendevald kan möta i ditt uppdrag.

Målgrupp

Fackligt förtroendevalda som genomfört facklig baskurs och som har minst ca 1 års praktisk erfarenhet i rollen som förtroendevald. Kursen är särskilt lämplig för de förtroendevalda som bedöms vara på väg in i styrelsen.

Anmäl dig till kursen här


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare