Hoppa till innehåll

Digitalt seminarium med NFF

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) bjuder in till ett digitalt försäkringsmedicinskt seminarium. Tema: Psykisk ohälsa och försäkringsmedicin – forskning och praktik. Seminariet ger dig möjlighet att ta del av aktuell kunskap samt exempel från det försäkringsmedicinska området. Det ges även tillfälle till frågor och inspel.

Tid: 23 november 2021, kl. 13:00-16:00
Plats: Seminariet är webbsänt och länk till sändningen skickas ut någon dag i förväg, till er som är anmälda.
Kostnad: 200 kr (exkl. moms) per uppkoppling. Är ni fler som sitter tillsammans behöver ni endast göra en anmälan. För fler uppkopplingar krävs fler anmälningar.
Anmälan: Anmälan görs via denna länk. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Sista anmälningsdag är den 17 november
Målgrupp: Ni som arbetar med försäkringsmedicinska frågor, inom hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, andra berörda myndigheter och organisationer.

Program

13:00-
Välkomna och inledning
Moderator: Kristina Alexanderson, professor, Karolinska Institutet

Effekter av Region Kalmar läns systematiska arbete – om att utgå från medicinsk bedömning och använda resurserna hjälpsamt
Åsa Kadowaki, psykiater, Anne-Lie Gustafsson, processledare, Susanna Althini, allmänläkare, Region Kalmar

Enhetlig användning av begrepp inom området psykisk (o)hälsa, samt arbetet med en gemensam nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention
Kristina Sinadinovic, sakingång psykisk ohälsa, Socialstyrelsen

14:10-14:15
PAUS

Pågående projekt av försäkringsmedicinskt intresse på SBU
Per Lytsy, specialist i socialmedicin, docent, medicinskt sakkunnig, SBU

Presentation av en Cochrane litteraturöversikt om återgång i arbete vid sjukskrivning för depression, samt av litteraturöversikt om interventioner för att påverka läkares sjukskrivningspraxis
Emilie Friberg, docent, Karolinska Institutet

Nordisk forskning om obetalt arbete och könsskillnader i sjukfrånvaro med psykisk diagnos – två aktuella litteraturöversikter presenteras
Gunnel Hensing, professor, Göteborgs universitet

Avslutande diskussion: vad är aktuellt hos nationella aktörer när det gäller psykisk ohälsa och försäkringsmedicin
Anna Martinmäki, Försäkringskassan, Cecilia Alfvén, SKR, Anna Ericsson, Socialstyrelsen

15:55-16:00
Avslutning
Moderator: Kristina Alexanderson avrundar sändningen

NFF består av representanter för Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, och försäkringsmedicinsk forskning (Karolinska Institutet). Arbetsförmedlingen och SBU är f.n. vilande medlemmar.


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare